Temaserie: Kunst og køn

Peter Brandt: Rehearsal (Sacre de Printemps), 2015. Foto: Anders Sune Berg

I samtidskunsten vil man ofte støde på værker og udstillinger, der diskuterer kønnets placering i en samfundsmæssig kontekst.

I en nutidig ramme er kønnet ikke en absolut størrelse men til konstant forhandling. En række samtidskunstnere diskuterer igennem deres kunstneriske praksis eksempelvis historisk bestemte vilkår for forholdet mellem køn og identitet samt en lang række hermed forbundne temaer, eksempelvis normative kønskonstruktioner, homofobi og grænserne for, hvad der er offentlig og privat i forbindelse med seksuel identitet.

Samtidskunsten træder i mange tilfælde ind i aktuelle diskurser såsom feminisme, gender studies, queer-teorier, og mange kunstnere udfordrer, formgiver og kropsliggør disse diskurser, idet de benytter deres krop, køn og seksualitet til at skabe værker.

Find artikelsamling om Kunst og køn her