Rosengade – Kunst & Kultur Live

← Tilbage til indlægget: Folkemødets kulturpolitiske dagsorden

Brandtale: Kunst og kultur Anno 2030 – og hit m. fællessangen
Hør fremtidsvisionerne fra Danmarks politiske ungdom og syng med i de efterfølgende fællessange.
→ 16, 17 og 18 jun kl 16-17 | Ved Brandstationen | Rosengade – Kunst & Kultur Live, m.fl. |

Kunstner med en Sag & Politiker med et kald
Kunstnere, der har holdninger og deltager i debatten, mødes med udvalgte politikere i Rosengade. Marstrand-Jørgensens og Støjbergs samtale tager udgangspunkt i forfatterens engagement i Venligboerne og som debattør i flygtninge- og integrationsdebatten.
→ 16 jun kl 18.30-19.15: Marstrand-Jørgensen og Støjberg om flygtninge- og integrationsdebatten.
→ 17 jun kl 18.30-19.15: Kirkskovs og Lykketofts om kunstneres pligt og ret til at ytre sine holdninger.
→ 18 jun kl 18.30-19.15: Anders Laursen (Formand, DMF) og Carl Christian Ebbesen (Kulturborgmester, KBH) om musikkens muligheder, som driver i en storby.
| Ved Brandstationen | Rosengade – Kunst & Kultur Live, m.fl. |

Fra Ideologier til Værdikamp – med Kultur i Orkanens Øje
Værdikamp er hot potato og en afgørende identifikationsmarkør for politiske partier. Kulturen er i orkanens øje, for lige netop kulturen og kunsten er altid en kommentar, en reaktion og en aktion på og med værdierne i verden.
→ 16 jun kl 19.30-20.15 | Ved Brandstationen | Rosengade – Kunst & Kultur Live, m.fl. |

Visioner for Kunst og Kultur
Ungdomspartierne debatterer ønsker, drømme og forventninger til fremtiden
→ 17 jun kl 13-14 | Ved Brandstationen | Rosengade – Kunst & Kultur Live, m.fl. |

Samtalesalon: Postkort til Kulturministeren
Kunst og kultur kan skabe forandring, inspirere, skabe fællesskab og give identitet. Men har vi en vision for fremtidens kunst og kulturliv? Samtalesalon om kunstens betydning og intimkoncert med Roskilde-aktuelle Jonah Blacksmith
→ 18 juni 11.30-13.30 | Ved Brandstationen | Rosengade – Kunst & Kultur Live, m.fl. |

Hvad kan kultur gøre for by og borger?
Kunne man forestille sig, at kulturinstitutioner i fremtiden helt automatisk spillede tæt sammen med f.eks. sundheds- og socialsektor og uddannelsessektor? Og er det kommuner, stat eller nogle helt andre, der skal vise vejen? Hvordan kommer vi videre med udviklingen?
→ 17 jun kl 11.30-12.15 | Ved Brandstationen | Rosengade – Kunst & Kultur Live, Organisationen Danske Museer, Teatrenes Interesseorganisation |

Public Service Goes Digital
Efter et kort oplæg fra Public service-udvalgets formand Connie Hedegaard vil moderator Lene Johansen høre synspunkter fra et inviteret ”vidne-panel” om public service-mediernes rolle på kulturområdet og muligheder for samarbejder med kulturlivet i den digitale fremtid.
→ 17 jun kl 17.30-18.15 | Ved Brandstationen | Rosengade – Kunst & Kultur Live, Kulturministeriet |

Fremtidens Kulturpolitik
Formændene for fire ungdomspartier giver Kulturministeren deres bud på fremtidens kulturpolitik, og får Bertel Haarders umiddelbare reaktion.
→ 18 jun kl 17.30-18.15 | Ved Brandstationen | Rosengade – Kunst & Kultur Live, m.fl. |