Live

Sceneprogram: Maleriet – repeat eller revival?

Oplev kunsten.nu LIVE på Art Herning 2019

New “Bad” Painting, 2018, V1 Gallery. Foto: Jan Søndergaard

Maleriet er en klassisk disciplin, som de fleste tænker på, når de hører ordet ‘kunst’. Men betragtet rent kunsthistorisk og fra et kunstkritisk synspunkt, kan det synes decideret utidssvarende og bagstræberisk stadig at ville male som kunstner, når nu maleriet er blevet erklæret dødt utallige gange, og alt synes gjort. MEN, der er masser af kunstnere, der maler og med stor vitalitet og energi – og hvordan kan det forklares? Hvilke kræfter er det, der får maleriet til at bibeholde sin position, og hvad får kunstnerne til at fortsætte undersøgelsen?

Vi spørger kort sagt: Hvordan kan det give mening stadig at male? I samtalerne vil snakken gå på, hvordan kunstnere forsøger at puste nyt liv i maleriet, og hvordan man som kunstner, gallerist og kunstfaglig behandler maleriet meningsfuldt i dag.

PROGRAM

LØRDAG 2. FEB. KL. 13:
Jesper Elg (V1 Gallery) – New ”Bad” Painting og maleriet som samtidskunst
Jesper Elg driver et af Københavns stærkest profilerede gallerier, der repræsenterer et stort udsnit af danske og internationale (især amerikanske) kunstnere, der langt fra er færdige med maleriet. I maj 2018 præsenterede galleriet en stor gruppeudstilling med nyt maleri, der udfordrer maleriets konventionelle normer – igen, kan man sige. Vi tager en snak med galleristen om maleriets normbrud og gyldighed i samtidskunsten. Måske har han et par tricks i ærmet, når man skal gå på opdagelse blandt kunstscenens mange og nye navne inden for samtidsmaleriet?

LØRDAG 2. FEB. KL. 15:
Ditte Ejlerskov – Hvad kan maleriet anno 2019?
Ditte Ejlerskov er aktuel på Art Herning og med soloudstillingen Base Reality ved Galleri Specta i København, hvor hun viser helt nye malerier. Hun er en af de markante profiler inden for nutidsmaleriet herhjemme, der har formået at sætte maleriet i kontakt med særligt mainstreamkulturens iscenesættelse af krop og køn. Men Ejlerskov har aldrig modtaget undervisning i malerkunsten og var nødt til først at finde sin egen selvlærte vej ind i maleriet, der for ti år siden – ovenpå en finanskrise – var alt andet end populært. Ditte Ejlerskov vil introducere sin helt særlige tilgang til maleriet, og hvad det for hende vil sige at male i dag.

SØNDAG 3. FEB. KL. 13:
Anders Gaardboe Jensen (Holstebro Kunstmuseum) – Maleriets genkomst
Den nye direktør for Holstebro Kunstmuseum, Anders Gaardboe Jensen, har et særligt forhold til maleriet, og Holstebro Kunstmuseum har i flere omgange profileret nyere danske malere som Tal R, Peter Linde Busk og Anna Sørensen for bare at nævne nogle få. Indtil oktober 2018 stod direktøren bag udstillingen Nyekspressivt og nyfigurativt maleri med værker af Daniel Richter, Jonathan Meese og Tal R på museet, og maleriet har i det hele taget fået en helt central plads i museets nyophængning. Vi tager en snak med malerientusiasten om tradition og fornyelse og om relationen mellem dansk og især tysk malerkunst i nyere tid.

BAGGRUND: Maleriets lange kamp

INTERVIEW: “Det var nærmest forbudt at male”

INTERVIEW: ”Der er noget semi-anarkistisk i at fortælle hinanden historier i dette præhistoriske medie”