Lars Svanholm

Om redaktionen

Lars Svanholm
Lars Svanholm

Født 1953.
Billedkunstner med maleri og grafik som primære udtryksformer. Har fungeret som skribent i diverse sammenhænge siden 2004 – herunder KUNSTEN.NU siden 2007.