Sans Souci og Salon 75: WARM LITTLE POND på Dyrehavsbakken