Rettidig omhu: Kirsten Christensen er overbevisende på Holstebro Kunstmuseum