Maria og Natalia Petschatnikov: fragile – Viborg Kunsthal