Høst – historisk harmoni eller kontrafaktisk brud?