Gry Worre Hallberg: ”Det æstetiske understøtter en bæredygtig verden”