Gallerirevy København juni, 2022: Eksistensafsøgninger