Emily Gernild: Far har dukker med – Gl. Holtegaard