Ellen Hyllemose: Landskab set fra siden – Møstings