Hvordan skriver du gode artikler?

Foto: Ole Bak Jakobsen

Den journalistiske model
Benyt den journalistiske model: Pointen først. Derefter følger baggrund, uddybning og detaljer. Modsat den akademiske model, hvor man starter med at opstille en problemstilling, og konklusionen først kommer til sidst.

Vinkling
Før du går i gang med din artikel, er det vigtigt at vælge en vinkel på dit stof – et fokus. Det, du syntes, var særligt kendetegnende for udstillingen, og den måde, du oplevede den på.

Vinklen skal gennemsyre hele din anmeldelse.

  • Hvilket tema vil du gøre bærende – hvad er den væsentligste pointe, du vil have frem?
  • Hvad drejer emnet sig egentlig om?
  • Hvilke delproblemstillinger skal med – færre end du tror!

Artiklens struktur
En artikel består af:

  • Overskrift /rubrik
  • Underoverskrift / underrubrik, hvor du kort opsummerer din hovedærinde med artiklen (inklusiv din dom over udstillingen)
  • Brødtekst som brydes op af mellemoverskrifter / mellemrubrikker)

Konkretiser dit budskab
Brug eksempler. De viser noget alment, så enhver kan forstå.

Brug billeder aktivt
Vælg billeder til artiklen, som understøtter og konkretiserer teksten eller bibringer væsentlige nuancer. Udnyt at du kan fortælle med billeder.

Succeskriterier, når du formidler
Teksten fungerer…

  • når den har et klart og afgrænset budskab (er skarpvinklet – så du kommer i dybden frem for bredden).
  • når du forstår det, du skriver om – og ved, hvad du vil med din tekst.