Kunsthal Thy

Zuzanna Czebatul, Vortex Reloaded, 2023. Foto af Jacob Friis-Holm Nielsen

Kunsthal Thy er et udstillingssted for samtidskunst på højt niveau. Kunsthallen befinder sig i den 500 kvm store lade til Danmarks måske ældste bondegård Dovergaard.

Der præsenteres soloudstillinger af danske og internationale kunstnere med fokus på skulptur og installation, som kan tage livtag med det markante rum.

Udstillingsstedet åbnede i 2023 og initiativtager til kunsthallen er billedkunstner Rasmus Søndergaard Johannsen, som også er kunstfaglig leder. Kunsthal Thy er støttet af Statens Kunstfonds pulje til opstart af nye udstillingsplatforme.

I forbindelse med de enkelte udstillinger tilrettelægges aktiviteter med samarbejdspartnere, så kunsten formidles til og bruges af børn og unge med særlige behov. Der arbejdes desuden tæt sammen med lokale aktører og frivillige og lægges vægt på forankringen i lokalmiljøet.

De udstillende billedkunstnere betales honorar efter de anbefalede minimumshonorarer aftalt mellem Organisationen Danske Museer og Billedkunstnernes Forbund.

Kunsthal Thy

Doveroddevej 3, 7760 Hurup Thy

Lørdag-søndag 13-17

Del

'Kunsthal Thy'

Facebook