Bispegården

Bispegården var den katolske Roskildebiskops ejendom og nævnes først i 1401, men er formentlig ældre. Ved reformationen i 1536 kom Bispegården under kronen og blev i 1539 overdraget til Borgmestre, Raad og mening Almue i Kalundborg at nyde til deres Raadstue.
Som sådan blev bygningen brugt til 1854, hvor den blev taget ud af funktion og efterhånden forfaldt.

Siden 1917 har Bispegården været ejet af Kalundborg Kommune og har været gennem flere istandsættelser, sidst i 1978/81 hvor den blev indrettet til udstillingssted. I dag rummer Bispegården derudover Byrådssal i den vestlige ende med mødesal i kælderen. Kalundborg Kunstforening begyndte beskedent i 1952 som et kunstudvalg i den lokale biblioteksforening, der havde til huse på Ole Lunds Gård.

I 1965 overtog kommunen biblioteket og byggede nyt. Biblioteksforeningen blev nedlagt, og Kalundborg og omegns Kunstforening blev dannet og fortsatte som selvstændig forening, der arrangerede udstillinger forskellige steder i byen.

Da Kalundborg Kommune i 1981 etablerede Bispegården som fast udstillingssted, blev kunstforeningen repræsenteret i det kommunale udstillingsudvalg og forestod hvert år 2 selvstændige udstillinger.

Siden 2002 har Bispegården været hjemsted for Kalundborg Kunstforening der efter aftale med Kalundborg Kommune står for driften og udstillingerne.

Bispegården

Adelgade 6, 4400 Kalundborg

Del

'Bispegården'

Facebook