Anexet ved Lundsgaard Gods

Lundsgaard Gods er en del af vores fælles historie og vi vil gerne føre det ind i fremtiden og etablere os som kulturelt og erhvervsmæssigt fyrtårn. Lundsgaard Gods er en af i alt 730 herregårde i Danmark anno 2014. Traditionelt set har Lundsgaards indtægtskilde været fra land- og skovbrug. Udviklingen inden for disse erhverv har medført en ændring af landbrugsstrukturen med overflødiggjort bygningsmasse til følge.

Anexet ved Lundsgaards Gods. Foto: Stephen Freiheit
Anexet ved Lundsgaards Gods. Foto: Stephen Freiheit

Lundsgaard Gods og kulturhus Anexet vil sætte fokus på bæredygtighed, økologi, rustik stil og social ansvarlighed. Vi satser på at skabe en unik oplevelse med imødekommende, personlig herregårdsstemning. Samtidigt er det muligt at sætte sit eget præg på de arrangementer, man ønsker at afvikle på stedet.

Som henholdsvis økologisk landmand og jazzsangerinde vil Rudolf og Vini Iuel skabe muligheder for at genoplive og udnytte bygningernes potentiale i forhold til fremtidens efterspørgsel. Samtidig ønsker vi, at traditioner, historie og kultur bliver bevaret og genfortalt.

Med ønsket om at skabe et unikt brand omkring Lundsgaard, har vi gennem en årrække idé- og konceptudviklet. Dette har som det seneste, via fonds-ansøgninger, medført støtte fra Realdania på næsten 8 millioner kr. til konceptudvikling og renovering af den gamle 2000 m2 store kostald tilhørende Lundsgaard Gods. Stalden er nu omdannet til multifunktionelt kulturhus, Anexet ved Lundsgaard Gods, hvor der er plads til både kunder og gæster i alle relevante sammenhænge.

Vi har skabt fleksible rammer, der kan tilpasses alle former for arrangementer. Anexet er en del af det store firlængede avlsgårds-anlæg, der er opført med 2 porte og indrammer en kvadratisk gårdsplads på ca. 3500 m2. Anexet indeholder desuden café/restaurant. Der er mulighed for at inddrage Lundsgaard Gods´ mange tilgængelige arealer i forbindelse med aktiviteter i Anexet.

Kilde: Anexet ved Lundsgaard Gods

Anexet ved Lundsgaard Gods

Lundsgårdsvej 15
5300 Kerteminde

Kontakt

+45 6077 6031

Fre-søn 11-16

Gratis éntre

Del

'Anexet ved Lundsgaard Gods'

Facebook