Troels Aagaard

Troels Aagaards malerier er flerdimentionale objekter, der udfordrer erkendelsen af billeddannelse og billedstruktur. Læs flere

Info

Baggrund

Troels Aagard er født i 1970.

Han er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi 2004.

Primære medier

Maleri

Website

Det er ikke helt, som man tror det er, selvom Troels Aagaard i et transparent og ligefremt udtryk arbejder med maleriets system og struktur. Rumopbygning, komposition og linjeføring har deres tydelige aflæsning – alligevel overrasker billederne.

Maleriet handler ikke kun om det todimensionale lærred – fornemmelsen af rumdybde er ikke alene illusorisk. Snarere skal Aagaards værker forstås som et objekt, der med sin fler-dimensionalitet skyder sig ind i beskuerens sfære. Resultatet af kunstnerens udforskning af maleriet som skulptur og hans udfordring af lærredets format er en konsekvent ophævelse af billedets systemiske og strukturelle opbygning.

Den maleriske komposition fragmenteres, atomiseres og det sker i en konstant, fænomenologisk dialog med det fysiske rum. Aagaards visuelle univers er fokuseret på at udfordre tredimensionalitet på fladen og i den ydre kontekst. Det er her værket flytter blikket ind i nye erkendelser af billedstruktur og billeddannelse.

Del profilen

'Troels Aagaard'

Facebook