Pernille With Madsen

Opløsning, ubalance, desorientering, kollaps og tab af kontrol er tilbagevendende temaer i Pernille With Madsens produktion. Læs flere

Info

Baggrund

Pernille With Madsen er født i 1972.

Hun er uddannet på det Jyske Kunstakademi i Århus 1998-2003.

Bor og arbejder i København.

Primære medier

Video, fotografi, installation, tegning

Website

Gennem video, fotografi, tegning og installation stabler With Madsen forskellige umulige, men insisterende eksperimenter på benene, der på hver deres vis alle bevirker en fundamental rumlig og skalamæssig forvirring af beskueren.

Som et bagvedliggende incitament ligger en vedvarende forundring over verden og dens rumlige og visuelle fænomener og sammenhænge – samt ønsket om at konstruere desorientering og skabe en permanent ubalance i vores perspektiv på verden.

Via ganske simple, men ofte besværlige og bagvendte greb, etablerer kunstneren et univers, der indvirker både visuelt, fysisk og mentalt på beskueren og genererer følelsen af at fortabe sig og blive væk i en kombination af svimmelhed, eufori, synsforstyrrelser og rumlig dekonstruktion.

Del profilen

'Pernille With Madsen'

Facebook