Nina Maria Kleivan

Nina Maria Kleivan trækker større, almengyldige fortællinger ud af sin egen private historie. Læs flere

Info

Baggrund

Nina Maria Kleivan er født 1960 i Oslo, Norge.

Hun er uddannet på Københavns Universitet, Institut for Kunsthistorie og Det Kongelige Danske Kunstakademi hos professorerne Stig Brøgger og Hein Heinsen, samt skolen for mediekunst og kunstformidling.

Bor og arbejder i København.

Primære medier

Fotografi, maleri, skulptur, installation

Website

Med udgangspunkt i fragmentet – tekststumper, fysiske genstande løsrevet fra deres sammenhæng , visuelle tegn – forvandles  den personlige historie eller personlige fascination til universelle fortællinger. Ofte antydes tematikker som tab og søgen, længsel og fravær men hyppigt med en humoristisk forløsende vinkel.

Kleivans særlige kunstneriske metode resulterer i værker podet med en åbenhed og underfundighed, der typisk leder en beskuer i retning af flere forskellige tolkningsmuligheder. Elementer fra vidt forskellige kontekster  – virkeligheder – optræder side om side; og overraskende forskydninger i tid og rum udfordrer vores vanlige forestilling om virkeligheden.

Kendetegnende for Kleivans værkpraksis er en optagethed af temaer som erindring, identitet og historie. I værkerne kan den fortalte historie fortælles og forstås på et utal af måder, fordi betydning, historieskrivning og identitet er størrelser, der er under stadig forandring og kan ses i uendeligt mange perspektiver.

Del profilen

'Nina Maria Kleivan'

Facebook