Naja Maria Lundstrøm

Er der grænser for, hvad man kan tillade sig at sige? Og hvem har egentlig retten til at ytre sig i offentlige og sociale rum? Det er nogle af de spørgsmål, som Naja Maria Lundstrøm rejser i sine konceptuelle værker, der pirker til ømtålelige emner i samfundsdebatten.Læs flere

Info

Naja Maria Lundstrøm

Baggrund

Naja Maria Lundstrøm er født i 1981.

Hun er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi 2005-2011 og Academy of Fine Arts Vienna 2008-2011.

Primære medier

Video, installation

Website

Sproget spiller en central rolle i Naja Maria Lundstrøms praksis. Hun arbejder hovedsageligt med video, hvor hun bruger sig selv – eller snarere en persona, som hun påtager sig – som arena for en afprøvning af forskellige positioner og holdninger, der cirkulerer i medierne.

Med et fokus på temaer som national identitet, demokrati og ytringsfrihed beskæftiger hendes værker sig med aktuelle politiske problemstillinger, men som 1990ernes sociale og kritiske kunst leverer Lundstrøm ikke et entydigt ideologisk budskab. I stedet skaber hun med enkle greb forstyrrelser i den givne kontekst eller diskurs, som det enkelte værk udspiller sig inden for.

Gennem brugen af en retorik, som ligger fjernt fra miljøet på et kunstakademi, undersøger værket grænserne for, hvad et specifikt fællesskab kan inkludere, og hvor meget den enkeltes holdninger kan afvige fra de andres, uden at man bliver udstødt af fællesskabet, hvilket er et gennemgående spor i alle Lundstrøms værker.

Del profilen

'Naja Maria Lundstrøm'

Facebook