ZORB ZONE STONE LIFE: Biba Fibiger og Nils Elvebakk Skalegård
4 nov 201611 nov 2016

Anbefalet under Det skal du se! uge 44
ZORB ZONE STONE LIFE
er et samarbejde mellem Biba Fibiger og Nils Elvebakk Skalegård. Her viser de en række værker, de har produceret både sammen og hver for sig. Udstillingen har naturen og det syntetiske som hovedtema.

Gennem samtaler og tankeudvekslinger har de kunstnerisk og udtalt cirklet omkring sætningerne:
– Det syntetiske forvrænger det naturlige og gør det til noget andet.
– Det døde påtager sig det levende.

Biba Fibiger (f. 1984) er uddannet fra Billedhuggerskolen Charlottenborg ved det Kongelige Danske Kunstakademi, 2016. Gennem medier som betonmodellering, bronze, gips, metal, ready-mades og collage undersøger hun friktion og tilpasning mellem en kulturel- og en tænkt naturlig krop.

Fibiger iscenesætter situationer ved at opstille figurationer og stiltiende elementer i dialog med hinanden. Den flydende tanke i mødet med den bløde krop og den omkringliggende normaliserende kultur (herunder arkitektur, sprog og information) er begreber Fibiger forholder sig til i denne proces. Hendes søgen mod en sammensmeltning af figuration og abstraktion er et udtryk for en åben kritisk undersøgelse af et menneskeligt oprindelsespunkt og hierarki. Dette hierarki omhandler selvet i relation til samfundet; hvordan disse to flydende størrelser mødes og har indvirkning på hinanden.

Pressefoto
Pressefoto

Nils Elvebakk Skalegård (f. 1983) er uddannet fra Kunstakademiet i Bergen og Konsthögskolan Valand, Göteborg, 2013. I sit kunstneriske virke arbejder han med medier, der har kort vej fra tanke til udtryk. Disse indbefatter bl.a. ler, tegning, stearinafstøbninger, maleri, video, installation og lyd.

Mødet mellem natur, menneskets oprindelse og det moderne samfund (teknologiens evolution, multitaskingens tidsalder og en moderne rastløshed) er omdrejningspunkter i Skalegårds arbejde.

Skalegård forsøger at gestalte noget romantisk, sublimt og ikonisk ophøjet i sin kunst. Samtidig ønsker han at tage vare på hverdagslivets mangefacetterede, kaotiske og nogen gange kedsommelige stemninger. Resultatet af denne modsatrettede søgen er, som han selv udtrykker det, en ambivalens. Denne ambivalens sætter sit tydelige aftryk i værkerne.

Åbningstider i udstillingsperioden:
Lørdag 5. nov: 12-16, søndag og mandag lukket, tirsdag 8. nov: 11-15.30, onsdag 9. nov: 11-15.30, torsdag 10. nov: 11-17.30, fredag 11. nov: 11-15.30.

Kilde: se!

ZORB ZONE STONE LIFE: Biba Fibiger og Nils Elvebakk Skalegård
4 nov 201611 nov 2016

Del

'ZORB ZONE STONE LIFE: Biba Fibiger og Nils Elvebakk Skalegård'

Facebook