Wunderkammer I – Flydende form
6 okt 201817 mar 2019

Anbefalet under Det skal du se! uge 40
Den første udstilling i en serie af tre Wunderkammer-udstillinger, som Esbjerg Kunstmuseum modtog Bikubenfondens visionspris for i 2017. Udstillingen er arrangeret i samarbejde med professor i fysik ved DTU, Tomas Bohr, og bringer billedkunsten i forbindelse med fænomener inden for Bohrs forskningsfelt fluid dynamik.

Forestil jer forsøgsopstillinger og fysikeksperimenter med dråber og roterende vandsøjler side om side med kunst værker, skabt af internationalt anerkendte kunstnere. Forestil jer et mørkt rum, hvor man kun kan høre lyden af vandfald og vand, der drypper. Forestil jer en stor sø af gul maling, som flyder ud over gulvet og spærrer vejen videre ind i udstillingssalen. Forestil jer store malerier af smukke naturfænomener præsenteret sammen med nørdede kunstneriske undersøgelser og små grafiske værker. Forestil jer alle disse fænomener kun oplyst af enkelte spots, installeret tæt og kompakt i en labyrintisk og uoverskuelig udstillingsarkitektur… Så begynder I måske at få en idé om, hvilken oplevelse, der venter i den aktuelle udstilling.

Keith Tyson: Nature Painting (Planet), 2008

Ofte har præsentation af billedkunst rod i en indforstået kunstfaglighed og er dermed uden relation til vores almene erfaringsverden. Der er således en udbredt tendens til, at billedkunst både bliver præsenteret og oplevet som noget eksternt i forhold til de fleste øvrige vidensområder og livet som sådan. Eksempelvis udstilles værkerne i modernismens såkaldte ’white cube’ løsrevet fra enhver kontekst på en ren, hvid væg, så beskueren på afstand uforstyrret kan kontemplere de (mester)værker, som fagkundskaben har udvalgt. Den hvide kubes diamentrale modsætning er wunderkammeret, der historisk set er en forløber for vore dages museer og kan beskrives som et mikrokosmos eller et verdens- eller erindringsteater. Tilbage i 1500-tallet udgjorde det en encyklopædisk samling af objekter, etnografika, kunst og kuriositeter, der endnu ikke var kategoriserede efter de faggrænser og kategoriseringsprincipper, som siden blev defineret.

Med Wunderkammer 1flydende form har vi ingen intentioner om hverken at mime det arketypiske wunderkammer på et indholdsmæssigt plan eller at anvende det som scenografisk kulisse. I stedet har vi ønsket at gentænke wunderkammeret som fænomen og indsætte det i en aktuel kontekst. Vores nyskabte forundringsrum er således snarere inspireret af især tre centrale forhold, der kendetegner det historiske wunderkammer: en grundlæggende nysgerrighed over for verdens fænomener og de sammenhænge, der kan etableres mellem dem, en kaotisk præsentationsform, som kan tilføre nutidens udstilling såvel variation som elementer af undren og uoverskuelighed, og endelig en encyklopædisk dimension, der nedbryder de veletablerede faggrænser og forener forskellige måder at forholde sig til verden på.

De overordnede ideer bag Bohrs forskning i fluid dynamik flettes samtidig sammen med selve udstillingens organiserende princip. For på samme måde som væsker kan eksistere inden for veldefinerede rammer og alligevel opføre sig tilsyneladende uforudsigeligt, kan en umiddelbar overskuelig sammenstilling af værker og objekter i et udstillingsrum også give anledning til uforudsete reaktioner og associationer, hvis man får mulighed for at møde værkerne ud fra sin egen erfaringsverden.

Deltagende kunstnere: A Kassen, Artnode, Per Morten Abrahamsen, William Anastasi, Jean Arp, Thomas Bang, Ejler Bille, Vilhelm Bjerke-Petersen, Tone Bjordam, Maj-Britt Boa, Bosch & Fjord, Mikkel Carl, Claus Carstensen, Søren Dahlgaard, Jesper Dalgaard, Christian Dotremont, Olafur Eliasson, Rose-Lynn Fisher, Wilhelm Freddie, Ib Geertsen, Nils Erik Gjerdevik, Nikos Gyftakis, Jørgen Haugen Sørensen, Henry Heerup, Jeppe Hein, Jörg Herold, Louise Hindsgavl, Johannes Holbek, Astrid Kruse Jensen, Asger Jorn, Eske Kath, Ferdinand Ahm Krag, Carl Krull, Thorbjørn Lausten, Christian Lemmerz, Roy Lichtenstein, Ann Lislegaard, Jens Lund, Paul McDevitt, Anton Melbye, Richard Mortensen, Sirous Namazi, Palle Nielsen, Erik Ortvad, Fabrizio Plessi, Nikolaj Recke, Tobias Rehberger, Alexis Rockman, Troels Sandegård, Nina Saunders, Peter Nansen Scherfig, Lotte Rose Kjær Skau, Christian Skeel, Bosco Sodi, Rainer Splitt, Thomas Struth, Margrete Sørensen, Keith Tyson, Kirstine Vaaben, Margit Vasby, Victor Vasarely, James Welling, Svend Wiig Hansen, Mogens Zieler, Peter Zimmermann, Troels Aagaard og Gunnar Aagaard Andersen

Kilde: Esbjerg Kunstmuseum

Esbjerg Kunstmuseum

Havnegade 20
6700 Esbjerg

Tirs-søn 10-16

Entré til udstillinger

Kontakt

+45 75130211

Wunderkammer I – Flydende form
6 okt 201817 mar 2019

Del

'Wunderkammer I - Flydende form'

Facebook