Johanne Rude Lindegaard & Dyveke Bredsdorff: Vi er langt fra og tæt på
8 jul 201610 jul 2016

Åbningstider: Fredag til søndag fra kl. 13 – kl. 18.

I projektrum Vera vil Dyveke Bredsdorff og Johanne Rude Lindegaard benytte venskabet som proces og arbejdsredskab. De vil udfordre hinandens værker i skala og indhold ved hjælp af sammenstillinger, kontraster og måske ligefrem sammenstød.

Pressefoto.
Pressefoto.

En fælles metode, der afhænger af det dybere kendskab og tillid til hinandens proces og værker, som venskabet har befordret. Kan venskabet bruges som en direkte metode til nedbrydning af hierarkiet i udstillingskonteksten, og i hvor vid grad er venskabet allerede en del af konteksten i den professionelle kunstverden og andre samarbejder i dag?

Johannes malerier har et formelt fokus, hvor koncepter som perception, virkelighedsopfattelse og erkendelse som grundvilkår har en stor plads. Her optræder det nære overfor det store ukendte, der altid ses i sammenhæng og komplementerer hinanden. Johanne vil gerne stille skarpt på det oversete, skjulte og umiddelbart utilgængelige i materialernes egenskaber.

Dyveke arbejder med tekst, video, skulptur og tegning. Hun arbejder metodisk med narrativet og den subjektive hukommelse. Herved undersøges menneskets materielle kultur og kroppens berøring med det omgivende landskab. Dyveke arbejder formelt med det nære og intime igennem miniaturen i det detaljerede arbejde med det enkelte objekt.

Både Dyvekes og Johannes værker sætter beskuerens sansning af værket i centrum som metode. Ofte skal man man tage sig tid, gå tæt på eller langt fra.

Johanne Rude Lindegaard – studerende ved Det Fynske Kunstakademi og Akademie der bildenden Künste Wien, Expanded Pictorial Space ved Professor Daniel Richter.

Dyveke Bredsdorff – studerende ved Det Fynske Kunstakademi og The Slade School of Fine Art, “Fine Art Media”, London.

Kilde: Johanne Rude Lindegaard & Dyveke Bredsdorff

PVC – Projektrum VERA

Projektrum Vera
Åboulevarden 9C
1635 København V

Skiftende åbningstider

Gratis entré

Johanne Rude Lindegaard & Dyveke Bredsdorff: Vi er langt fra og tæt på
8 jul 201610 jul 2016

Del

'Johanne Rude Lindegaard & Dyveke Bredsdorff: Vi er langt fra og tæt på'

Facebook