Tranzart
4 jun 20164 sep 2016

Siden slutningen af 90’erne har Esbjerg Kunstmuseum eksperimenteret og forsket i krydsfeltet mellem musik og billedkunst. Vi har arbejdet med, hvordan man kan lydsætte museets værker, og hvordan lyde og musik kan bruges til at udtrykke personlige oplevelser med billedkunst. Undervejs har museet sammen med Syddansk Musikkonservatorium udviklet metoden Tranzart.

Tranzart. Pressefoto
Tranzart. Pressefoto

I Tranzart har grupper af museumsgæster fået stillet et orkester til rådighed foran udvalgte værker fra museets samling. Med instrumenterne som forlænget fortolknings- og følelsesregister har publikum kun- net omsætte deres oplevelser med billedkunsten ved at guide musikerne til at spille det, de har oplevet i mødet med værkerne. Nu omplantes erfaringerne fra disse Tranzart-sessioner til en udstilling, hvor publikum på egen hånd kan eksperimentere med forbindelserne mellem musik og billedkunst.

Selve udstillingen udgøres af markante værker fra museets samling, der installeres som visuelle kompositioner i rytmiske rumlige forløb. Med projektet skabes der et usædvanligt rum for deltagelse og indle- velse. Udstillingen indledes med de to grundelementer i Tranzart: billedkunsten og musikken. Her får pub- likum mulighed for at forestille sig et stykke musik til et værk fra museets samling, mens man i mødet med billedkunstneren FOS’ selvspillende klaver opfordres til at fremkalde sine egne indre billeder, der matcher musikken.

I anledning af Tranzart-udstillingen lancerer vi også et nyudviklet lydalfabet, som er blevet til i sam- arbejde med komponist Hans Sydow. Med lydalfabetet, der består af både musik og reallyde, får gæsterne mulighed for at omsætte deres oplevelser med værkerne i udstillingen til en samlet komposition, der både kan gemmes på en iPad og afspilles af andre museumsgæster.

Publikum aktiveres også i mødet med percussionist fra Esbjerg Ensemble Christian Martinez’ forunderlige slagtøjsinstallation, som danner omdrejningspunktet i en af udstillingssalene. Af hverdagsgen- stande som sten, flasker, pap og metalringe har Martinez designet et sælsomt instrument, som flere gæster kan skabe musik på samtidig. Med værkerne som partitur vil børn og voksne således kunne lave deres egne Tranzart-sessioner og lydsætte deres forskellige oplevelser.

Kilde: Esbjerg Kunstmuseum

Esbjerg Kunstmuseum

Havnegade 20
6700 Esbjerg

Tirs-søn 10-16

Entré til udstillinger

Kontakt

+45 75130211

Tranzart
4 jun 20164 sep 2016

Del

'Tranzart'

Facebook