Torben Ebbesen: Between Yes and No
27 aug 20229 okt 2022

Presssefoto.

Between Yes and No præsenterer Torben Ebbesens værker fra 1960’erne til i dag.
Udstillingen er tilrettelagt som en arkitektur af passager, hvor man undervejs kan bevæge sig omkring skulpturer, fotografier og malerier af Ebbesen, der er sammenstillet på tværs af udtryksformer og tid. Udstillingens labyrintiske opbygning mimer den menneskelige hjernes kringlede struktur, og i midten af udstillingen er der opført et rum, der kan opfattes som både et billede af Ebbesens værksted og inderste tankekammer. Rummet indeholder et stort antal skitser, tegninger, modeller og værker, færdige og i proces.

Udstillingen kaster et nyt og rekontekstualiserende blik på Ebbesens encyklopædiske og dialogiske praksis med udgangspunkt i nutidens spørgsmål. Titlen er lånt fra en konstruktivistisk skulptur Ebbesen lavede i 1978, blandt andet med henvisning til Werner Heisenbergs usikkerhedsrelation. Between Yes and No peger på et centralt aspekt ved
Ebbesens værk: En ambition om at bruge tvivl og ubestemmelighed som basis for at generere andre modeller af virkeligheden.

Kilde: Simian

SIMIAN

Kay Fiskers Plads 17
ved Ørestad Metro station
2300 København S

Tilgængelighed:

Niveaufri adgang - nej

Handicaptoilet - ja
Gratis for ledsager - ja

fre-søn 12-17 (i udstillingsperioder)

Gratis entré

Torben Ebbesen: Between Yes and No
27 aug 20229 okt 2022

Del

'Torben Ebbesen: Between Yes and No'

Facebook