TO+FEMale
20 aug 201615 okt 2016

Udstillingens titel TO+FEMale henviser til de medvirkende kunstnere. Alle er FEMale. De TO er to særlig inviterede gæster Anna Ancher og Kirsten Kjær som hver vil være repræsenteret med et par værker. De har begge på et tidspunkt været medlemmer af Kvindelige Kunstneres Samfund. De øvrige FEM er repræsentanter fra KKS Region Nord anno 2016 Pia Birkholm, Lene Palm Larsen, Karina Meedom, Jette Wistoft Noyes og Pia Skogberg.

Værk af Lene Palm. Pressefoto
Værk af Lene Palm. Pressefoto

Kvindelige Kunstneres Samfund blev stiftet 1916, og fejrer i år 100års jubilæum. I den anledning har de forskellige regionale afdelinger arrangeret en række medlemsudstillinger over hele Danmark. KKS er som udgangspunkt ikke en kunstnersammenslutning med fast årlig udstillingsvirksomhed for medlemmerne, men en sammenslutning som stiftedes med det formål at:

”Saa vidt mulig at faa kvindelige Kunstnere repræsenteret i Udstillingskomitéer, Jury og Akademiraad”.

I dag er foreningen stadig et vigtigt talerør og et debatterende forum samt ansvarlig for en vidensbank, som dækker over de sidste 100års vilkår for kvindelige kunstnere. Denne vidensbank er delvis digitaliseret og det originale kildemateriale er overdraget til opbevaring på Det Kongelige Bibliotek.

Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen var medstifter af KKS i 1915. Maleren Anna Ancher var medlem og hædersmedlem 1920-1935. KKS havde 75 medlemmer i 1916 og har i 2016 256 medlemmer.

Kilde: Frederikshavn Kunstmuseum

Frederikshavn Kunstmuseum

Parallelvej 14
9900 Frederikshavn

Tirs-lør 10-16

Entré til udstillinger
Under 16 år og studerende: Gratis entré

Kontakt

+45 98459080

Del

'TO+FEMale'

Facebook