Thomas Bang: BANG
1 okt 201615 jan 2017

Anbefalet under Det skal du se! uge 39
Thomas Bang (f. 1938) er en af de mest betydningsfulde nulevende danske kunstnere og samtidig en af dem, det er sværest at sætte i bås. Esbjerg Kunstmuseum rummer den mest repræsentative samling af hans værker fra 1960’erne og frem. I den aktuelle udstilling præsenteres de samlet for første gang og suppleres af nye arbejder, udvalgt i samarbejde med kunstneren selv.

I mere end fem årtier har Bang skabt især skulpturelle objekter og installationer, som unddrager sig enhver kunsthistorisk kategorisering. De pirrer vores trang til at skabe mening og se årsagssammenhænge, til at skabe et før og et efter. En proces har fundet sted, en bevægelse fra et sted til et andet – en forandring. I mødet med hans værker bliver man således involveret i et udfordrende tankespil, som vi i anledning af denne udstilling har bedt tre personer med forskellig baggrund indlede: en kunsthistoriker, en billedkunstner og en lægperson.

Selvom Bang altid har interesseret sig for forholdet mellem værk og betragter og tematisk tager udgangspunkt i almenmenneskelige tilstande, betragtes han af mange som en kunstner, det kan være svært at forholde sig til. Men hans værker er kun vanskelige, for så vidt som de ikke bearbejder velkendte motiver eller gentager allerede anerkendte formsprog. Samtidig undersøger Thomas Bang gennem sine værker bevidst de brudflader, hvor modsætninger kolliderer og vores forståelse kommer til kort; værkerne er spørgende i stedet for at levere svar og dyrker det komplekse fremfor det forenklede.

Thomas Bang: Uden titel no. 3, 1969. (Fotograf: Torben E. Meyer)
Thomas Bang: Uden titel no. 3, 1969. (Fotograf: Torben E. Meyer)

Med den aktuelle præsentation af Bang fortsætter vi museets praksis med at lade en kunstners måde at arbejde på udfordre os til at udvikle nye introduktioner og anderledes formidlingsformer. Ved at lade tre forskellige mennesker introducere Thomas Bang ved indgangen til udstillingen er det vores hensigt at skabe forskellige personlige indgangsvinkler til hans univers. Man får således mulighed for at møde kunsthistoriker Mikkel Bogh, kunstnerkollega Jytte Høy og skoleeleven Mille Votborg på 15 år, der som ‘talking heads’ vis-à-vis betragteren fortæller om netop deres oplevelse og fascination af Bangs værker. På den måde optræder de som autentiske, ‘levende’ formidlere, der både kigger én i øjnene og fungerer som øjenåbnere i forhold til de besøgendes egen oplevelse.

Formidlingen i udstillingen består desuden af to spil, udviklet særligt til lejligheden, hvor publikum bl.a. kan være med til at formulere deres egne spilleregler. Gengivelser af Bangs værker fungerer som spillebrikker, som kan kombineres på forskellige måder med ord og udsagn i en åben og principielt uafsluttet proces, hvor nye betydninger opstår.

Kilde: Esbjerg Kunstmuseum

Esbjerg Kunstmuseum

Havnegade 20
6700 Esbjerg

Tirs-søn 10-16

Entré til udstillinger

Kontakt

+45 75130211

Thomas Bang: BANG
1 okt 201615 jan 2017

Del

'Thomas Bang: BANG'

Facebook