sohn+isaksen: MIND BLOWING v HUMAN SITES
7 okt 202328 okt 2023

MIND BLOWING v HUMAN SITES, sohn+isaksen. Else Ploug Isaksen.

Anbefalet under Det skal du se! uge 40.

Betalt indhold

Pressemeddelelse:

MIND BLOWING er et fotografisk udstillingsprojekt, en undersøgelse af begrebet erindring over tid.

Kameraet fastholder med sin maskinelle hukommelse motivet ned til mindste detalje. Vi derimod husker og genoplever oplevelser personligt og sætter dem ind i en livshistorisk sammenhæng – under forandring. Tiden måler vi i sekunder, timer, dage eller år, men opfatter den også som begivenheder eller tilstande, der i ét udgør fortid, nutid og fremtid – nærmest oplevet som en fjerde, ikkerumlig dimension, MIND BLOWING.

“Med udgangspunkt i snapshots fra vores fotoarkiver, har vi valgt motiver, som belyser begreberne erindring over tid. Hvad sker der, når fotografiet bliver en fysisk ting, der udsættes for forskellige greb og foldes, krølles, rulles, perforeres eller sammenstilles med andre ting? Er det stadig det samme motiv, vi ser?”

Udstillingen MIND BLOWING vil bestå af en iscenesættelse af fotografiske objekter i en struktur med motivmæssige henvisninger, der tillader tankespring og -flugt mellem værkerne indbyrdes, men også med det rå udstillingsrum og det omgivende byrum set fra vinduespartierne.

I forbindelse med udstillingen udgives på forlaget arkhest et hæfte, MIND BLOWING med ’forsvindingsbilleder’. Et næsten helt igennem hvidt hæfte, hvor man kun lige kan ane billederne, som var de falmede erindringer eller taget af tiden.

HUMAN SITES sohn+isaksen er et fotografisk samarbejde mellem billedkunstnerne Bodil Sohn og Else Ploug Isaksen (2003 -). Det fotografiske medie er valgt pga. dets høje grad af objektivitet, som muliggør en nedtoning af det individuelle, så de i samarbejdet skaber et fælles, kunstnerisk udtryk.

Gennem årene har de udviklet en kunstpraksis, hvor de med en legende tilgang udfordrer fotografiets todimensionalitet. Herved udfordres oplevelsen af den troværdige ’virkelighed’, som fotografiet umiddelbart er repræsentant for, og forskydes i nye retninger, så flertydige fortolkninger sættes i spil.

Dette indhold er produceret i samarbejde med et udstillingssted som en del af udstillingstedets Artguide-abonnement hos kunsten.nu.
Kunsten.nus uafhængige redaktion har intet at gøre med indholdet.

KH7 artspace

Sydhavnsgade 7
8000 Aarhus C

Tors 14-17
Fre 14-17
Lør 14-17

Gratis entré

Kontakt

20685854

sohn+isaksen: MIND BLOWING v HUMAN SITES
7 okt 202328 okt 2023

Del

'sohn+isaksen: MIND BLOWING v HUMAN SITES'

Facebook