Selvspejlinger II
9 jun 20182 sep 2018

Anbefalet under Det skal du se! uge 23
Hvad sker der med oplevelsen af et kunstværk, når det indsættes i nye sammenhænge? Hvordan kan en udstilling fungere som en proces i stedet for et færdigt udsagn? Og hvordan kan vores spejling i kunsten åbne for nye dimensioner, som vi måske ikke så før?

Trine Søndergaard: Untitled Reflection#4, 2015. Courtesy Martin Asbæk Gallery

Esbjerg Kunstmuseum har gennem mange år eksperimenteret med selve udstillingensgenren og har en lang tradition for at afprøve forskellige præsentationsformer ved kontinuerligt at fremsætte nye, visuelle argumenter. Med Selvspejlinger 2 fortsætter vi disse undersøgelser ved at udvikle udstillingen som en dynamisk størrelse, der potentielt kan justeres og genfortolkes i det uendelige, så nye betydninger og sammenhænge bringes i spil. Og på den måde viser udstillingen ikke alene jeg’ets mange ansigter, den udgør i en vis forstand også institutionens refleksion over sig selv.

Som det var tilfældet med Selvspejlinger 1 er også den aktuelle udstilling tænkt som en samlet installation og ikke additivt, som en tematisk præsentation af enkeltværker. Igen udforskes den måde, hvorpå den besøgende iscenesættes gennem værkerne, så publikums egne spejlinger i kunsten bliver udstillingens egentlige omdrejningspunkt. Enkelte værker går igen fra den første udstilling, mens andre er skiftet ud med nye indlån eller omplaceret, så de nu indgår i nye kontekster. Som et bevidst greb indrammer museets to stor-skala installationer – Nina Saunders’ og Ernesto Spinellis Existential Photo Booth og Olafur Eliassons Surroundings Surrounded – igen udstillingen. Det, der sker inden for dette rammeværk, adskiller sig imidlertid markant fra 1’eren. Hvor den første udstilling i vid udstrækning satte fokus på kunstneriske selvfremstillinger og beskuerens bevidste sætten sig selv i scene, rettes opmærksomheden i den anden udstilling mod museumsgæstens ubevidste og til tider overraskende selviscenesættelse, der er forbundet med både kontroltab og skrøbelighed.

De selvspejlinger, man oplever i udstillingen, forvrænger således normaliteten. De er både overraskende, tankevækkende og ildevarslende og tæller foruden de omtalte værker bidrag af Torben Eskerod, Nicolai Howalt og Peter Frimand samt værker fra museets egen samling, blandt andet af Ruth Campau og Christian Lemmerz.

Kilde: Esbjerg Kunstmuseum

 

Esbjerg Kunstmuseum

Havnegade 20
6700 Esbjerg

Tir-søn 10-16

fra juli: dagligt 10-16

Entré til udstillinger

Kontakt

+45 75130211

Del

'Selvspejlinger II'

Facebook