Rylen i Limfjorden 1924-2024
16 mar 202423 jun 2024

Rylen udstilling, Johannes Larsen Museet, 2024.

Betalt indhold

Pressemeddelelse:

Achton Friis (1871-1939) og Johannes Larsens (1867-1961) sejladser til Danmarks småøer med ekspeditionsskibet Rylen i 1920erne er afsættet for på ny at udforske Limfjorden, og sanseligt og kritisk genbesøge rødderne til deres Danmarksbillede fra begyndelsen af det 20. århundrede. 2024 markerer 100-året for Rylen-togtet i Limfjorden der indgik i det monumentale bogværk De Danskes Øer, som nu danner klangbund for særudstillingen Rylen i Limfjorden i 2024. Udstillingsprojektet er skabt i et samarbejde mellem Johannes Larsen Museet, billedkunstner og Rylen-skipper Jens Bohr samt Johannes V. Jensen & Thit Jensen Museet.

Togter og udstilling

Rylen sejlede fra Kerteminde på sommertogter i årene 2022 og 2023 med henblik på at se, undersøge og fortolke Limfjorden. Det er resultatet af disse to togter, der kan opleves på særudstillingen Rylen i Limfjorden i foråret 2024 på Johannes Larsen Museet. De inviterede kunstnere, der er billedkunstnere og forfattere, har hver især fortolket hvordan landet (og vandet) ligger i en tid, hvor lokal, regional og national identitet er til debat. Samtidig peger kunsten som fortolker af tidsånden ind i et globalt fokus på natur, klima og menneskets aftryk på vores klode. I mødet med udvalgte ældre værker fra Limfjordsegnen skabes en dialog, der belyser både almenmenneskelige og tids- og kontekstbårne temaer: Natur, kultur og livsvilkår, før og nu – og måske aldrig. På udstillingen vises maleri, grafik, video og installationer sammen med litterære tekster i prosa og lyrik. Udstillingen ledsages af et katalog, der formidler de nye Limfjords-værker i ord og billeder og sætter disse i et kunst- og litteraturhistorisk relief.

Rylens historie

Rylen er en ombygget bæltsbåd fra 1896. Den er en maritimhistorisk perle; det fartøj som i 1920erne bragte Larsen og Friis rundt i det danske land. I dag ejes Rylen af Johannes Larsen Museet i Kerteminde, hvor den som sin hovedopgave sejler med kunstnere og natur- og kulturformidlere. De medvirkende kunstneres mulighed for at sejle med Rylen på to sommertogter i 2022 og 2023 gør projektet originalt og danner grobund for nye erkendelser og kunstneriske udtryk. Rylen er det DNA, som giver projektet dets særkende. At sejle er en konkret oplevelse af tid, rum, nærvær, møder og mulighed for at formidle andre synsvinkler end de vante, med fødderne plantet på land.

Limfjorden og Kerteminde – dengang og nu

I 1913 foreslog Limfjordsdigteren Jeppe Aakjær (1866-1930) Achton Friis at lave rejsebeskrivelser af de danske øer – selv havde Friis planer om at lave en bog om Grønland men blev optaget af idéen til det, der siden blev til De Danskes Øer, udgivet i årene 1926-28 Fynbomalerne var ud over Aakjær knyttet gennem venskaber og alliancer til blandt andre forfatterne Johannes V. Jensen (1873-1950) og Thøger Larsen (1875-1928), der besøgte Alhed og Johannes Larsens gæstfrie kunstnerhjem på Møllebakken. I forbindelse med Rylens togt i Limfjorden i 1924 besøgtes bl.a. Jenle, hvor Jeppe Aakjær boede. Johannes Larsen Museet er optaget af at kunne opretholde og nyfortolke forbindelsen mellem de fynske malere og jyske digtere den dag i dag, og derfor rejser udvalgte dele af udstillingen Rylen i Limfjorden efter endt udstillingsperiode i Kerteminde videre til forfattermuseerne Johannes V. Jensen & Thit Jensen Museet, Jeppe Aakjærs Kunstnerhjem Jenle og Lemvig Museum (Thøger Larsen). Disse udstillinger kan opleves i perioden juli til oktober 2024, og dermed fortsætter fejringen af 100-året for Rylen i Limfjorden fra Fyn til Jylland – og de historiske forbindelser mellem Limfjorden og Kerteminde. Nærmere datoer og info herom følger.

Dette indhold er produceret i samarbejde med et udstillingssted som en del af udstillingstedets Artguide-abonnement hos kunsten.nu.
Kunsten.nus uafhængige redaktion har intet at gøre med indholdet.

Johannes Larsen Museet

Møllebakken 14
5300 Kerteminde

Tirs-søn 10-16

Gratis adgang til Kaffehuset, entré til det øvrige museum.

Under 18 år: Gratis entré

Kontakt

+45 65323727

Rylen i Limfjorden 1924-2024
16 mar 202423 jun 2024

Del

'Rylen i Limfjorden 1924-2024'

Facebook