Rod i Norden: Gruppeudstilling
12 sep 202013 dec 2020

Intet har ændret sig, og så dog. Kunstnerne bag en ny udstilling Rod i Norden viser geografisk udsyn, nysgerrighed og generøsitet ved at invitere ligeså sprællevende nordiske kolleger ind i en fælles
undersøgelse, hvis fysiske form udgøres af denne udstilling og en tilhørende publikation.

Anker Mortensen fra udstillingen, ROD I NORDEN. Foto: Torben Eskerod.

Der var faktisk et før. For 11 år siden kiggede disse kunstnere bagud i tid og inddrog kunst af for længst afdøde kunstnere, overfor hvem de har kollegial respekt og finder inspiration til deres bearbejdning af forholdet kultur/natur. Rod i Naturen hed den daværende undersøgelse (udstilling og bog, 2009).

Med den aktuelle undersøgelse er objektivet på natur/kultur mere præcist rettet ud i randzonen, idet kunstnerne deler en særlig interesse for dette terrain vague, som hverken er det ene eller det andet. I dag betegner man med et ikke særligt flatterende ord visse geografiske steder som udkantsområder. Det kan være i storskala som en hel landsdel eller måske blot i lokalsamfundets opgivne mindre lommer, hvor menneskets påvirkning engang var tydeligt og siden er opgivet med en form for ødeland til følge. Der så igen kalder på nye definitioner.

Kunstnerne har indbyrdes noteret sig en fælles rod i og interesse for nordisk tungsind, for forskellige ambivalenser i mødet mellem natur og kultur. Flere af dem er tillige optagede af menneskets mere mystiske identitet – sammenfattet i det freudianske begreb ’das Unheimliche’ [det uhyggelige]. Sigmund Freud udgav under den overskrift i sin tid en analyse, hvor han bl.a. skrev om forfatteren E.T.A. Hoffmanns værker. Disse er ifgl. Freud præget af en dualistisk tankegang, hvor de gerne groteske fremtrædelsesformer udgør en overflade, og det ubevidste en lige så vigtige virkelighed nedenunder.

Tillige træder et perspektiv frem som blandt andet handler om rødder og længsel. Længsel efter at komme ud, væk og hen til et ukendt – men dragende – andet. Og omvendt igen er de også bekendte med længslen efter det hjemlige – som sted, kultur eller begge dele. Kunstnerne videregiver fra deres forskellige nordiske ståsteder med deres værker forskellige refleksioner over disse mere identitetsmæssige forhold. Og de skaber med deres værker nye billeder, fortællinger og betydninger.

Publikationen (96 s., samt spækket med værkafbildninger og kunstnerstatements) er et selvstændigt element i projektet og den kunstneriske undersøgelse Rod i Norden. Gitte Broeng har heri skrevet en tekst, som på dennes præmis giver en række kalejdoskopiske indgange til undersøgelsesfeltet: Arv, das Unheimliche, Naturen, Oprindelighed, Papir, Rod, Vejr.

Kilde: KunstCentret Silkeborg Bad.

KunstCentret Silkeborg Bad

Gjessøvej 40
8600 Silkeborg

Marts:
Tirs-fre 11-16
Lør-søn 11-17
Fra april:
Tirs-søn 11-17

Entré til udstillinger
Under 18 år: Gratis entré

Kontakt

+45 86816329

Del

'Rod i Norden: Gruppeudstilling'

Facebook