Power Plant
5 maj 201817 jun 2018

Anbefalet under Det skal du se! uge 18
“Unlike the monumental industrial structures of the 1900s, of which the old power plant in Aalborg is an example, the infrastructures of today are usually kept out of sight. High speed communications cables hidden deep under the seas transmit algorithmically controlled flows of capital and social interaction that profoundly affect both our bodies and minds. In this scenario, to keep insisting on inquiring into the world in an embodied way and from the parameters of a specific location and its
particular layers of material and social history, just like these artists do, seems even more necessary” – Lisa Rosendahl

Pressefoto

Power Plant er et dansk-tysk samarbejds- og udstillingsprojekt af Antonia Low, Stella Geppert og Tina Maria Nielsen. De tre erfarne billedkunstnere har alle skabt værker med udgangspunkt i Kunsthal NORDs placering i et tidligere kulkraftvarmeværk efter de har været på flere researchture i Aalborg for at undersøge den lokale energiproduktions fysiske og symbolske egenskaber. Herefter har de benyttet undersøgelserne som både konkret metode og metaforisk udgangspunkt for deres egen kunstneriske produktion. Titlen Power Plant refererer således direkte til Kunsthal NORDs tidligere funktion som transformerstation. Udstillingen fremhæver historiske, funktionelle sammenhænge og forholder sig kunstnerisk til industrialderens lokale og globale aspekter.

”Flere af værkerne fremstår som en form for mindesmærker, der udfordrer vores opfattelse af kroppens rolle i såvel den industrielle, håndværksbaserede epoke som i den aktuelle teknologisk, digitalt styrede æra,” siger Henrik Broch-Lips, leder af Kunsthal NORD.

Tina Maria Nielsen, Antonia Low og Stella Geppert benytter sig alle af skulpturelle praksisser, installationer og objekter i kombination med forskellige ready-mades som aktuelt omfatter kul og restprodukter fra energiproduktion. Fælles for de tre kunstneres praksis er arbejdet med værkernes særlige stedsforankring og kontekstuelle rammer. De har i flere måneder arbejdet sammen om udstillingen på Statens Værksteder for Kunst i København, og etableringen af udstillingen i Aalborg vil foregå i tæt samarbejde med Kunsthal NORDs kunstfaglige personale.

KUNSTNERNES PROJEKTER:
Stella Geppert bruger kroppens bevægemønstre i relation til omgivelserne for at skabe sine sociale skulpturer, der befinder sig midt mellem kunstnerisk indgriben og de faktiske hændelser. Skulpturerne er rammen om en midlertidig begrænset handling, men efterlader oftest grafiske spor af tilstedeværelse. I Stella Gepperts værker er menneskers kommunikation og kollektive, sociale adfærd væsentlige ingredienser, der bliver synlige gennem skulpturens form. I samarbejde med fire performere har hun til udstillingen i Kunsthal NORD rekonstrueret og gen-opført kulminearbejdernes adfærd og bevægelser i industrialderen for at undersøge, hvordan de fysisk og kropsligt var involveret i processen med at skabe energi: “Mit mål var dels at finde ud af, hvordan bevægelsesformer bliver skabt, mens man meget dybt under jorden arbejder sammen på meget lidt plads, og dels at skabe kollektive og intuitive handlinger under arbejdet med ler,” siger Stella Geppert. Resultatet er en række keramiske skulpturer med aftryk af forskellige bevægelser som for eksempel at lede efter kul i et bjerg, grave efter kul på en overflade og kravle opad sammen. Som en videreudvikling af kunstnerens vandring gennem Venedigs gader i 2013, vil Stella Geppert lave en video dokumenteret intervention i Nordjyllandsværket i Aalborg.

Antonia Low retter sit arkæologiske blik derhen, hvor man sjældent ser for at undersøge det, der gemmer sig bag det almindeligt synlige. Hendes værker er inspireret af de grundlæggende og ofte skjulte konstruktioner, der strukturerer arbejdssteder, opbevaringsrum og arkæologiske udgravninger. I udstillingsmæssig sammenhæng forvandler hun således dagligdags fænomener til visuelle objekter. I Aalborg har Antonia Low ladet sig inspirere af byens tidligere varmeværks transformation til ny, kropslig energiproduktion i form af sport, fitness og kultur. Kulenergi var nødvendig for produktion af stål og til udstillingen har hun produceret en række fordrejede, antropomorfe stålstrukturer, hvor på hun har hængt forskellige objekter approprieret fra andre europæiske kulturinstitutioner, hvor hun har udstillet. “På tysk er “stahlhart” et gammeldags udtryk for et ekstraordinært stærkt materiale eller en karakter. Det er et udtryk, der stammer fra industrialiseringen, og især da man udviklede stål til Wilhelm II’s kanoner. Jeg bruger stål, som et anakronistisk materiale og undersøger dets mulige fleksibilitet – som en ny blød færdighed,” siger Antonia Low. Formerne refererer til jugendstilens dekorative og naturinspirerede kunstgenstande, der som forfinet håndværk var en reaktion på industrialderen. Ved at opleve fragmenter fra forskellige epoker og sammenhænge sat ind i en nutidig kontekst, bliver vi som beskuere opmærksomme på mindre ‘forstyrrelser‘, der kan vække til eftertanke og refleksion.

Tina Maria Nielsen reflekterer ofte over et steds relevante historie som en tidsramme og et kunstnerisk arbejdsfelt. Hendes værker er kendetegnet ved deres umiddelbarhed og materielle forskelle, og hun benytter ofte fundne objekter og afstøbninger i 1:1 af genstande fra hverdagens rum. Ved at udforske forskellige materialers iboende energier og deres umiddelbare substans, bringer Tina Maria Nielsen det usete og hidtil oversete frem i lyset i en afsøgning af identiteters tilblivelse midt mellem det forestillede og det konkrete rum. I Kunsthal NORD er det genstande fra den nu lukkede Blok 2 på Nordjyllandsværket og restmaterialer fra den aktuelle, lokale energiproduktion, der er udgangspunktet for en serie fotografiske værker, en omfangsrig mobile og en skulpturel installation med både
readymades og en samling helt nye skulpturer. ”Som en form for skanning af tid og sted har jeg lavet nye værker, hvor kul og restmaterialer fra energiproduktionen på Nordjyllandsværket; kemisk gips, slagger, salt og flyveaske, blander sig med sommerfugle og bronzestøbninger,” siger Tina Maria Nielsen. Den danske kunstner har således ladet sig inspirere af de nordjyske kraftværkers historie og funktion og udfordrer hermed kritisk og vedkommende de store forventninger, der knytter sig til industrisamfundets utopiske potentiale.

Kilde: Kunsthal NORD

Kunsthal NORD

Kjellerups Torv 5, 2. sal
9000 Aalborg

Tors-fre 11-17
Lør 11-15

Påsken: alle dage 11-15

Gratis entré

Kontakt

+45 3199 4125

Del

'Power Plant'

Facebook