PLANTS
10 feb 201712 feb 2017

“Who loves the sun, Who cares that it makes plants grow” Lou Reed

Vi er omgivet af planter, hvad enten det er i deres fysiske form eller som billedegengivelse. De har en stor betydning i vores daglige liv, hvor de tæmmes og plejes.  Husplanter er levende genstande  der bebor de rum vi bevæger os i og lever et liv sideløbende med vores. I hvilken udstrækning skal vi blande os i deres vækst og udbredelse?

Vi kan bevidst bruge planter til at skabe atmosfære andre gange lever de et ubemærket liv  i periforien af vores.  Planter er et brugt motiv i de fleste kulturer. Vi ser blomstermønstre på klædesstof, tapet og porcelæn. De kan være kunstigt fremstillede eller præsentere sig i form af masseproducerede billeder.  Planter kendes som symboler for, fertilitet, erotik,  det exotiske og det ukendte land, terra incognita.

Hver kunstner arbejdet med en eller fler af disse temaer. Nogle har vagt at afbilde af planter direkte hvorimod andre refererer til planten på andre måder.

Pressefoto

“Who loves the sun, Who cares that it makes plants grow”  -Lou Reed

Plants always surround us, whether this be in their physical form or in image. They are important to our lives as human beings. We domesticate them, bring them into our homes and nurture them. House plants are living entities that inhabit our rooms and spaces, living lives parallel to humans. To what end do we need to interviene with growth as a process?

We use plants to create our surroundings, they also blend into our surroundings, noticable at times only in the peripheries. Plants are a common motif in society and most cultures. Floral patterns on clothes, wallpaper, crockery. They can be artificial, mass produced images or handcrafted. Plants are also symbols. They can signify, fertility, the exotic, the unknown, the terra incognita.

Each artist in the exhibition has looked at one or more of these subjects in their work. Some work directly with the images of plants, and some make reference to plants in other ways.

De udstillende kunstnere er:
Kinga Bartis
Gabriel Bott
Adam Fenton
Coline Marotta
Stefan Plahn
Anna Sjöström

Kilde: EKS-rummet

EKS-rummet

Prags Boulevard 61, 1. sal
2300 København S

Skiftende åbningstider

Entré/Entrance: Gratis/Free

PLANTS
10 feb 201712 feb 2017

Del

'PLANTS'

Facebook