Peter Holst Henckel: Priming and Framing
12 nov 201617 dec 2016

Priming and Framing er en dobbelttydig titel: på den ene side er ordene almindelige i kunstnerens virke – kunstneren forbereder lærredet (priming) og indrammer (framing). Men det er også ord, man bruger, når medier og politikere forsøger at styre, hvad vi skal tale om – defineret som priming – og hvordan vi taler om det i offentligheden – framing. Der er således tale om en udveksling mellem det personlige og den omgivende virkelighed.

Den Priming and Framing, som kunstneren foretager, når kunstværket forberedes og udføres, er repræsenteret i værkerne med en række materialer, der giver en umiddelbar og fysisk oplevelse af strukturer, overflader og bearbejdning: blændrammer, træ, maling, aluminium. Man kan så at sige aflæse kunstnerens handlinger.
På overfladerne er trykt fotografiske motiver. Det er motiver, der fokuserer på et medie-politisk landskab. Ikke så meget et konkret politisk udsagn, men snarere det at være i og spørge til den (politiske) virkelighed, vi befinder os i.

Et eksempel er Devilishly Good (2016), hvor en række træstykker, der er delvist dyppet i maling, er sammenstillet til en hel flade, og dermed fremstår som værende i en indledende fase af værkets tilblivelse. På denne præparerede flade er trykt sammensatte fotografier. Med de fotografiske motiver trykt på det delvist bemalede træ opnår Peter Holst Henckel en vekselvirkning mellem materialets teksturer og de fotografiske udsagn.
For Peter Holst Henckel er der ingen modsætning mellem form og indhold, æstetik og betydning; derimod benytter han sig af sammenstillingen af de formelle og de sociale dimensioner i værket til at skabe nye betydninger og stille nye spørgsmål. Heri ligger naturligvis en opfattelse af kunstværket som en af flere nøgler til at afkode, fremlægge og stille spørgsmålstegn til den omgivende verden, og dermed til relationen mellem æstetisk og politisk virkelighed.

Over en årrække har Peter Holst Henckel arbejdet i en række forskellige medier, men ofte med udgangspunkt i fotografiet. Med en kontinuerlig udforskning af, hvordan man kan forskyde fotografiets position og udsagn, formår han at åbne billederne for flere forskellige betydninger på én gang, frem for en klassisk opfattelse af fotografiet som rå dokumentation. Heri ligger en invitation til den enkelte beskuer til at danne sine egne refleksioner.

Pressefoto
Pressefoto

Peter Holst Henckel (DK, 1966) har talrige udstillinger i Danmark og udlandet bag sig og han er repræsenteret på en lang række museer. Samtidig har Peter Holst Henckel over en årrække arbejdet i krydsfeltet medlem kunst og arkitektur, og blandt hans seneste udsmykninger er Psykiatrisk Center i Ballerup, Tornbjerg Gymnasium, Anstalten ved Herstedvester, Carlsberg Museum i Valby, Det nye Skuespilhus i Kbh., Rambølls Hovedkvarter i Ørestaden og KUA.
Peter Holst Henckel er repræsenteret i en lang række offentlige og private samlinger i ind og udland.

Kilde: SPECTA

SPECTA

Peder Skrams Gade 13
1054 København K

Tilgængelighed:

Niveaufri adgang - nej

Handicaptoilet - nej
Gratis for ledsager - ja

Tirs-fre 12-17:30
Lør 11-14 og efter aftale

Gratis entré

Kontakt

+45 33130123

Peter Holst Henckel: Priming and Framing
12 nov 201617 dec 2016

Del

'Peter Holst Henckel: Priming and Framing'

Facebook