Nørrekærbiennalen 2017. Landskabet og Skuespillet
1 aug 20175 aug 2017

Den 1. – 5. august 2017 åbner Nørrekærbiennalen 2017. Landskabet og Skuespillet for anden gang med deltagelse af danske og nordiske kunstnere, som præsenterer værker, der inviterer til demokratiske samtaler om grøn omstilling og retten til brugen af landskabet.

Nørrekærbiennalen 2017 (NKB17) foregår på og omkring land-art stedet LAND, en lille mark tæt ved Limfjorden øst for Aggersund. LAND blev etableret i 2000 og har siden Nørrekærbiennalen 2014. Overlevering og Kredsløb, dannet ramme for flere kunstbegivenheder i dialog med det lokale miljø og landskab.

Lokalsamfundet siger ja til vindmøller, men nej til Vattenfall: Vi ønsker, at vores vind skal skabe velstand i vores område. I stedet for en kæmpe udvidelse af den eksisterende vindmøllepark, som er ejet af et udenlandsk selskab, ønsker den lokale vindmølleforening at opføre fondsejede vindmøller. Den model vil sikre, at et økonomisk overskud fra møllerne bliver i lokalområdet, og ikke gennem Vattenfall forsvinder ned i den svenske statskasse.

De seneste år har det svenske energiselskab Vattenfall opkøbt store dele af landskabet i Nørrekærenge for dér at kunne udvide den lokale vindmøllepark. Flere lokale indbyggere er købt ud af deres ejendomme, og byskiltet til den tidligere landsby Bollerup er blevet taget ned.

På NKB17 iscenesætter og visualiserer en række danske og nordiske kunstnere dramaet om den grønne omstilling, som den udspiller sig i den lokale virkelighed.

Den 1. – 5. august opføres Nørrekærbiennalen 2017. Landskabet og Skuespillet i 5 tværæstetiske akter, hvor hver dag byder på en ny akt, som publikum kan deltage i ( Se uddybende info i vedhæftede dagsprogram ):

1. august – akt 1: Landskabsmaleriet
2. august – akt 2: Torvet
3. august – akt 3: Lyden
4. august – akt 4: Performancen
5. august – akt 5: Udstillingen

Fire kunstnere afholder børneworkshops under biennalen: 1.-4. august fra kl. 10-15. Alle børn er velkomne.

Som kunstprojekt ønsker NKB17 at genoplive en gammel tradition for demokratisk folkeoplysning og handling i en krydsning mellem kunstnerisk praksis, lokal deltagelse og bevægelse. I nye former og med aktuelle problematikker håber initiativtagerne bag NKB17, at biennalen kan være med til at stimulere en ny demokratisk kultur i lokalsamfundet.

Deltagende kunstnere ved Nørrekærbiennalen 2017. Landskabet og skuespillet:
Stoffer Michael Christensen, Jenny Gräf ​Sheppard,​ Finn Thybo Andersen, Frans Jacobi, Claus Handberg Christensen, Katrine Skovgaard, Morten Bencke, Elisabeth ​K​iss, Ole Sporring, Finn Have, Martin Richard Olsen, Birte Ohsten, Pelle Brage, Julia Bruun, Nynne Haugaard, Nikolaj Kilsmark, Jesper Dalgaard, Jytte Cramer, Mogens Otto Nielsen, Andrew James Zealey, aiPotu, Tine Tvergaard, Kirsten Dufour og lokale landskabsmalere Birthe Kjærsgaard o.a.

Andre deltagere: Tr​ubaduren Mikael K, Lea Vangstrup fra Wind People, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og Emil Olsen, formand for Nørrekærsenge Vindmølleforening og Midtfjord Radio.

Biennalen kan besøges hver dag fra 1. – 4. august kl. 10-17 på LAND.
Lørdag 5. august i Tolstrup Forsamlingshuset, Vesterkærsvej 19, kl. 13-22

Baggrund for Nørrekærbiennalen
Nørrekærbiennalen (NKB) er et tilbagevendende, kunstner-organiseret, stedsspecifikt og dialogisk kunstprojekt, der
tager form i udveksling med sin lokale kontekst. NKB finder sted på land-art stedet LAND, et lille stykke jord yderst på
en mark, nær Aggersund ved Limfjorden. NKB blev indstiftet i 2014 med titlen Overlevering. Kredsløb med et ønske om at
etablere en tilbagevendende platform, der tager udgangspunkt i aktuelle diskurser omkring kunst, grænser, økonomi og
bæredygtighed for menneskets overlevelse i overensstemmelse med naturen, og naturens overlevelse i en menneskeskabt
verden.
På den måde er NKB med til at videreudvikle LAND til en oase – et visuelt modbillede til det omkringliggende
industrialiserede kulturlandskab. Som et håb/råb om at en anden verden og et andet sprog er muligt, både i naturen og i
form af nye fællesskaber i lokalsamfundet og samtidskunsten og verden omkring, og være en udviklende og
medskabende kraft i den, på tværs af de nordiske lande.
NKB skaber billeder og levende fortællinger i samspil med lokale aktører og institutioner om, hvad der foregår i det
usynlige. Derved gøres billedkunsten til en ressource, som kan skabe dialog mellem lokalsamfund og den nødvendige
omstilling til vedvarende ressourcer, der foregår omkring os.

Kilde: Nørrekærbiennalen

LAND

Nørrekærsvej
9670 Løgstør

Nørrekærbiennalen 2017. Landskabet og Skuespillet
1 aug 20175 aug 2017

Del

'Nørrekærbiennalen 2017. Landskabet og Skuespillet'

Facebook