Nature-Scapes: Morten Poulsen, Saara-Maria Kariranta, Rafael Villares & Asmund Havsteen-Mikkelsen
20 jan 202325 feb 2023

Rafael Villares: Echo #6 (La Plata River at the corner of Obrapía and Lamparilla, Havana, Cuba). From the Echo Morphology series. Courtesy the artist.

Anbefalet under Det skal du se! uge 3

Udstillingen Nature-scape præsenterer tre nordiske kunstnere fra Finland og Danmark, der skaber et rum for samtale, hvor nordiske erfaringer og perspektiver sættes i dialog med et perspektiv fra det såkaldte globale syd, repræsenteret af den cubanske kunstner Rafael Villares. Dette er et afgørende element i at forholde sig til samtalen om klimaforandringer, fordi effekten af global opvarmning opleves tidligere og i højere grad i det globale syd, som mange forskere har fremhævet. Bl.a. på grund af manglen på infrastruktur og statsstøtte såvel som den geografiske beliggenhed. Samtidig er nogle af disse områder/lande hjemsted for forskellige former for indfødt viden, som fastholder en anden forståelse for naturen som menneske og mennesket som natur.

Ved at skabe rum til i fællesskab at forestille sig naturen, menneskeheden og det ‘mere-end-menneskelige’ på nye måder, inkluderer og præsenterer Nature-scape perspektiver, der gennem forskellige medier reflekterer over alternative måder at generere viden og forståelse for naturen.

Det er nødvendigt at overvinde den epistemologisk etablerede differentiering mellem menneske og natur, og natur og kultur, som har fået menneskeheden til markant at ændre og ødelægge miljøet, hvilket klimaforandringer illustrerer til fulde. Denne udstilling ønsker at diskutere disse emner med fornyet dybde gennem overvejelse af begrebet ‘nature-scape’. Dette omfatter rum, der er skabt sammen med naturen og som dermed flytter opmærksomheden mod det ‘mere-end-menneskelige’. Disse samskabte rum, som ofte oversees, er ikke kun af betydning for ‘naturen’, men udgør faktisk naturen selv – og vi er nødt til at se dem sådan for at påbegynde den konceptuelle proces det er, at omvælte den dybtliggende natur-kultur dualisme.

På baggrund af disse overvejelser ønsker Nature-scape at præsentere nye ‘-scapes’, som vi kan bruge i vores måde at forstår ‘natur’ på. I den forbindelse tages sammenhængen med videnskaben også i betragtning. Mens nogle af de udvalgte kunstnere engagerer sig i videnskabelige principper og metoder for at skabe deres værker, har andre skabt spekulative værker på basis af videnskabelige og empiriske beviser, for at hjælpe os med at forestille os nye metoder og tilgange. Derfor har udstillingen også til formål at skabe et oplyst rum for diskussion, hvor videnskab og kunst i endnu stærkere grad kan formidle deres fælles interesser angående natur og klimaforandringer.

Om værkerne

Morten Poulsen har skabt en stedsspecifik lydinstallation, som præsenterer feltoptagelser af træer i Danmark og fra skoven i Hambach, Tyskland. Installationen af værket vil give publikum mulighed for direkte at opleve naturens lyde og frekvenser, optaget ved hjælp af kontaktmikrofoner. De opleves gennem fysisk kontakt med træet via audio-excitere. Stykket vil derfor sensibilisere publikum over for den levende, åndende virkelighed i den natur, der omgiver os og er en del af os, men som vi ofte overhører, og derved tilskynde til ‘økologisk lytning’.

Saara-Maria Karirantas installation omfatter autoktone lav og insekter fra Finland, som formidler en kvindelig nordisk naturforståelse. Hendes tålmodige arbejde med at indsamle disse elementer hjælper os til at reflektere over forestillingen om tid, rum og femininitet i den nordiske kontekst i forhold til naturen. Disse elementer er installeret på modificerede plastikstole af den slags, der ofte bruges som havemøbler, og visualiserer og kritiserer den typiske vestlige opfattelse af naturen som genstand for fritidsoplevelser, som et passivt ydre, snarere end genstand for ægte engagement og indbyrdes forbindelse.

Rafael Villares’ værker fremhæver, hvordan landskabet konstant viser os, at menneskeheden og naturen er forbundet med hinanden. Forestillingen om landskab tjener i denne sammenhæng som en påmindelse om analogierne mellem naturfænomener og sammensætningen af den menneskelige krop. Hans arbejde går tilbage til rødderne af dikotomien natur versus kultur ved f.eks. gennem billeder og tegninger at vise os, hvordan træernes rødder ligner menneskekroppens årer. Ved at kombinere videnskabelig forskning med mere sanselige måder at forstå et øjeblik på, ønsker hans arbejde at diskutere, hvordan vi som menneskeheden skaber erfaring og viden.

Asmund Havsteen-Mikkelsen udstiller et udvalg af fotos fra sit seneste projekt, Sunset Waltzing, relateret til den spekulative dokumentarisk fiktion Terra Nova, der omhandler aktivisme, kuludvinding og videnskabsmanden og fremtidsforskeren James Lovelocks Gaia-hypotese, hvor planeten ses som en levende organisme. Værkerne, der vises her, er suggestive øjebliksbilleder af menneskelig udnyttelse af og tilsidesættelse af naturen, f. eks. den 600 meter dybe åbne kulmine i Hambach, Tyskland, samt af naturens evne til at spire frem af ruinerne og det, som menneskeheden efterlader sig.

OBS: Afholdes på KU Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Rolighedsvej 23, Kbh)

Kilde: SixtyEight Art Institute

SixtyEight Art Institute

Gothersgade 167, st. th.
1123 København K

Se website for åbningstider

Gratis entré

Kontakt

+45 20665855

Nature-Scapes: Morten Poulsen, Saara-Maria Kariranta, Rafael Villares & Asmund Havsteen-Mikkelsen
20 jan 202325 feb 2023

Del

'Nature-Scapes: Morten Poulsen, Saara-Maria Kariranta, Rafael Villares & Asmund Havsteen-Mikkelsen'

Facebook