Monica Sjöö: Den stora kosmiska modern
23 mar 20241 sep 2024

Monica Sjöö, The Goddess at Avebury and Silbury, 1978 © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Anbefalet under Det skal du se! uge 12.

Betalt indhold

Pressemeddelelse:

Monica Sjöö (1938–2005) var en svensk-brittisk konstnär, aktivist, och författare. I hennes livsverk är konst, politik och andlighet oskiljbara, och hon kom att bli en centralgestalt inom den brittiska kvinnorörelsen. “Den stora kosmiska modern” har producerats i nära samarbete mellan Moderna Museet och Modern Art Oxford och är den första museiutställningen som samlar Monica Sjöös verk. Efter att ha visats i Stockholm och Oxford öppnar utställningen den 23 mars på Moderna Museet Malmö.
I denna retrospektiva utställning möter besökarna verk som alla skapades för att driva på samhälleliga förändringar, och som på sin tid skapade kontrovers och rop på censur. I vår tid framstår motiv och budskap som minst lika angelägna. Utställningen tar sin utgångspunkt i Monica Sjöös praktik som helhet och rymmer ett femtiotal verk ‒ från storskaliga målningar till politiska affischer och banderoller, teckningar och material ur konstnärens omfattande arkiv. Flera av konstverken hade före utställningsöppningen aldrig tidigare visats offentligt och gjordes i ordning av Moderna Museets konservatorer för att konstnärskapet skulle få möta en ny publik. I samband med utställningsöppningen publicerades den första monografin över konstnären.

Monica Sjöös tänkande och konst skissar konturerna av en annan möjlig framtid, där andlighet och politisk förändring kommer samman. Hon sökte sig tillbaka i tiden för att finna röster och sammanhang som kunde eka högt i nuet, konstaterar curator Jo Widoff.

Från Härnösand till Bristol

Monica Sjöö föddes i Härnösand 1938 men levde större delen av sitt vuxna liv i Bristol. Hennes politiska medvetenhet formades redan i ungdomen av Vietnamdemonstrationerna, anarkiströrelsen och den oberoende konstscenen i Stockholm. Där kom hon under mitten av 1960-talet i kontakt med konstnären Siri Derkert (1888–1973) som blev en viktig förebild. Derkerts engagemang i kvinnorörelsen och hennes arbete med tidiga miljöaktivister som Elin Wägner och Rachel Carson stärkte Sjöös övertygelser och ledde henne till ekofeminismen. I Storbritannien blev Monica Sjöö en aktiv förespråkare för kvinnofrågor och organiserade flera politiska kampanjer och aktionsgrupper. Hennes manifest ”Towards a Revolutionary Feminist Art” (1971) och kollektivt organiserade utställningar med kvinnliga konstnärer lade grunden till den brittiska feministiska konsten och bidrog till utvecklingen av den internationella kvinnorörelsen vid samma tid.

Censur och kvinnliga erfarenheter i konsten

Monica Sjöö var under hela sitt liv kontroversiell, och hennes verk fortsätter att utmana. I råa och djärva bilder förespråkade hon tidigt kvinnors rätt till sexuellt självbestämmande och abort. Målningen “God Giving Birth” (1968) som idag är en feministisk ikon, ansågs vid tiden som både hädisk och vulgär. När verket ställdes ut i Storbritannien på 1970-talet möttes det återkommande av starka reaktioner och Sjöö åtalades för obscenitet. En annan betydande målning från samma år är ”Back Street Abortion – Women seeking Freedom from Oppression” som ingår i Moderna Museets samling sedan 2012.

De många åtgärderna för att censurera Monica Sjöö stärkte henne i övertygelsen om vikten av att skildra kvinnliga erfarenheter i sin konst. Mot tidens rådande konstideal skapade hon figurativ och representativ konst för att visa på kvinnors verkliga situation – på deras liv, arbete och kamp. Den abstrakta konsten avfärdade Sjöö som “tomma lekar med former och ord” och ett västerländskt, manligt privilegium: ”Hur kan vi kommunicera kvinnors styrka, kamp, väg ur förtrycket, blod, barnafödsel och sexualitet i ränder och trianglar?” Monica Sjöö, ”Towards a Revolutionary Feminist Art” (1971).

En kosmisk världsbild och politisk förändring

Monica Sjöös politiska engagemang i kvinnofrågan och i miljörörelsen var sammanflätad med hennes andliga övertygelse om alltings förbundenhet – en kosmisk världsbild, uttryckt genom ”Den stora modern” vars väsen för Sjöö genomsyrade både naturen och varandet. Förtryck mot kvinnor och minoriteter, liksom exploatering av grönområden och skövlandet av naturen, menade Monica Sjöö var att bruka ett oförlåtligt våld mot ”Den stora modern”.

Monica Sjöös litteratur och publikationer om “Den stora modern” var ett resultat av hennes livslånga forskande om förhistoriska kvinnliga gestalter i olika kulturer och religioner. Hon var medförfattare till “The Great Cosmic Mother: Rediscovering the Religion of the Earth” (1987) som kom att få stor betydelse för den radikala gudinnefeminismen, framför allt i Storbritannien och på den amerikanska västkusten.

Under 1980-talets militära upptrappning formerade sig fredsrörelsen med ny kraft och Monica Sjöö organiserade flera politiska kampanjer. Med kvinnogrupper som ”Women for Life on Earth” deltog hon också i uppmärksammade fredsmarscher och antikärnvapenläger så som Greenham Common Women’s Peace Camp där röster för nedrustning, ekofeminism, aktivism och andlighet vävdes samman i kvinnlig gemenskap, dans och sång.

Monica Sjöös engagemang i kvinnofrågor och miljörörelsen var en kamp för frihet från varje form av förtryck. När vi visar utställningen på Moderna Museet Malmö går den i dialog med staden och traditionen av att driva politisk kamp, aktivism är en del av Malmö. Konstnärskapet ger ett historiskt perspektiv men är också brännande aktuellt, säger Elisabeth Millqvist, museichef Moderna Museet Malmö.

Curatorer: Jo Widoff, Moderna Museet och Amy Budd, Modern Art Oxford.

Dette indhold er produceret i samarbejde med et udstillingssted som en del af udstillingstedets Artguide-abonnement hos kunsten.nu.
Kunsten.nus uafhængige redaktion har intet at gøre med indholdet.

Moderna Museet Malmö

Ola Billgrens plats 2-4
SE-211 29 Malmö

Tilgængelighed:

Niveaufri adgang - ja

Handicaptoilet - ja
Gratis for ledsager - ja

Tirs-søn 11-17
Tors 11-19

Voksen: 50 SEK.
Studerende & pensionister: 40 SEK.

Kontakt

+46 852023500

Monica Sjöö: Den stora kosmiska modern
23 mar 20241 sep 2024

Del

'Monica Sjöö: Den stora kosmiska modern'

Facebook