Michala Norup: Noter om lys
8 jun 201817 jun 2018

Pressefoto

Noter om lys er en serie analoge fotografiske værker skabt med afsæt i en dyb interesse for lys. Til udstillingen har både det konkrete sansbare lys, og lysets betydning i en erkendelsesmæssig sammenhæng, været afsættet for en række undersøgelser af udvalgte rum. Disse undersøgelser er foretaget som en form for notetagning med kameraet. Rummene har været udvalgt ud fra ordet oplysning’s erkendelsesmæssige betydning; åndeligt, videnskabeligt eller æstetisk oplysende. Det har været rum for forskning, for bøn og for kunst. I disse rum er det sansbare lys undersøgt og opsamlet på film. Værkerne er opstået i et grænseområde mellem det idé-baserede, det rent intuitive og det observerende, som en form for fænomenologisk sansning af det umiddelbart foreliggende. Der har været vigtige elementer, som fx. de
muligheder og begrænsninger, der ligger i det analoge fotografiske medie og i de rum der har indgået i arbejdsprocessen, som jeg har ladet kunne opstå undervejs.

Som en form for omvendt konceptuel fremgangsmåde fremtræder værkernes betydning således ikke nødvendigvis i starten af processen, men samler sig i højere grad løbende eller afsluttende, og fremstår derfor snarere som åbenbaringer end forklaringer.

Tak til Statens Værksteder for at lade mig fordybe mig i det røde mørke.

– Michala Norup, juni 2018. (Uddannet billedkunstner og Cand. pæd. i didaktik, materiel kultur fra Aarhus Universitet)

Kilde: EKS-rummet

EKS-rummet

Prags Boulevard 61, 1. sal
2300 København S

Skiftende åbningstider

Entré/Entrance: Gratis/Free

Michala Norup: Noter om lys
8 jun 201817 jun 2018

Del

'Michala Norup: Noter om lys'

Facebook