Marie Bonfils: Niveauer af usikkerhed
10 sep 20168 okt 2016

Marie Bonfils er uddannet fra Konsthögskolan i Malmö i 2015 og modtog i forbindelse med sin afslutning Edstranska-legatet. Hun er bosat i København.

Marie Bonfils
Marie Bonfils

Forlaget Gestus er et udstillingskoncept, som er inspireret af både kunst- og forlagspraksis. Kunstnere inviteres til at kombinere deres sproglige arbejde med deres bildende ved at knytte en selvstændig publikation til hver udstilling.

‘Gestus’ betyder en kropslig bevægelse. En bevægelse, man gør for at udtrykke noget, en overført betydning, en handling rettet mod nogen, en egenartet kommunikation til en anden, der åbner et rum, hvor vi ikke kun spejler os i handlingen, men også i det rum, denne udføres. Vi ser en anden se handlingen, vi ser os selv se en anden se os gøre handlingen. Vi møder os selv i det fremmede, i udførelsen.

Forlaget Gestus danner rammerne for en plads, der giver kunstneren mulighed for at eksperimentere med traditionelle produktionsformer. Tilvirkningen og udstillingerne finder sted på samme plads. I kraft af at Forlaget Gestus er i samme hus som Officin, fornemmes alle dele af processen på en gang: opsætning og trykning af publikation samt visning af udstilling.

Kilde: Forlaget Gestus

Forlaget Gestus

Forchhammersvej 23A
1920 København

Tir 13-18, ons 13-20, lør-søn 11-16

Marie Bonfils: Niveauer af usikkerhed
10 sep 20168 okt 2016

Del

'Marie Bonfils: Niveauer af usikkerhed'

Facebook