Kristofer Hultenberg: Hvordan det forlades
20 aug 201617 sep 2016

Formsproget i hans billeder er ofte artikuleret og tonelejet sagligt, som var billederne ude i et kommunikativt ærinde. Men det tegnmæssigt aflæselige bliver hos kunstneren aldrig til mere end et uforløst potentiale. Det, som ved første øjekast kan ligne afkodelige udsagn, viser sig blot at være utilstrækkelige tilløb i den retning. Eller udsagn, der helt mangler forbindelsen til sproglige konventioner.

Kristofer Hultenberg: Uden titel, 2015. Pressefoto
Kristofer Hultenberg: Uden titel, 2015. Pressefoto

I stedet udfoldes et personligt og uoversætteligt billedsprog. Et abstrakt univers, hvor afvigelsen synes at være det dominerende princip. Hos Hultenberg er bevidstheden om et billedes alternative udseender en vigtig faktor. Ifølge hans opfattelse ledsages ethvert billede af et ubegrænset antal potentielle billeder – de urealiserede, og han interesserer sig for hvordan det enkelte billede kan være under indflydelse af, eller i dialog med disse. Dette perspektiv fører dog ikke til en mangfoldighed af eksempler på de tilgængelige muligheder, da der også insisteres på en enkelhed i billederne. Resultatet er snarere en indre stridighed i billedidé eller komposition. Som om noget (en alternativ mulighed ?) “hev” i dem.

I udstillingen Hvordan det forlades ses nye tendenser i Hultenbergs produktion. Ikke mindst en øget interesse for maleriernes stoflige egenskaber, således at der i mange tilfælde er mere tale om vægobjekter. Der arbejdes med forskellige typer maling, træ- og papirstykker i relief, tegning med grafit mm. Den ubekymrede variation af materialer og udtryk antyder værkernes forankring i en privat sfære, bag ved professionalismens direktiver. Noget som også understreges ved de maleriske indgreb, der indimellem optræder på værkernes bagsider. Et udefineret, skjult sted i værkernes yderområde, kun synligt i en dokumenterende sammenhæng.

Kristofer Hultenberg tog afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1999 og har siden modtaget en lang række arbejdslegater fra Statens Kunstfond. Han er repræsenteret på museer i Danmark, Sverige og Norge og har bl.a. deltaget i udstillinger på Bonner Kunstverein, Tyskland, ICA Philadelphia, USA og CCA Lagos, Nigeria.

Kilde: KANT

Galleri KANT

St. Kongensgade 3, Baghuset
1264 København K

Tirs-fre 12-18
Lør 12-16 eller efter aftale

Gratis entré

Kontakt

+45 2946 6331

Kristofer Hultenberg: Hvordan det forlades
20 aug 201617 sep 2016

Del

'Kristofer Hultenberg: Hvordan det forlades'

Facebook