Jimmy Robert: Asymetrical Grammar
1 apr 20233 sep 2023

Jimmy Robert: Asymmetrisk grammatik. Pressefoto: Moderna Museet Malmö.

Jimmy Roberts verk utforskar det politiska i betraktandet, ifrågasätter etablerade föreställningar och öppnar upp för en läsning i flera riktningar. Återkommande är hur meningsskapande sker i relationen mellan plats, kropp och konstverk, där alla delar tycks lika aktiva. Arbetet ställer också frågor kring bevarandet av en rörelse och hur detta kan presenteras i ett utställningssammanhang.

– Jimmy Roberts arbete synliggör bland annat växelspelet mellan den privata och offentliga kroppen, och lyfter frågor om blick och begär, säger Andreas Nilsson, curator för utställningen. Centralt är även rörelse och närvaro som koncept, manifesterat inte minst genom den performance som presenteras under utställningsperioden.

Ett centralt verk i utställningen är installationen ”Descendances du nu” (2016). Det innefattar objekt, fotografi, performance, ljud och text, och utgår från Marcel Duchamps målning ”Nude Descending a Staircase” (1912). Här väver Robert in Sturtevant och Sherrie Levine, konstnärskollegor som båda också i sitt arbete har refererat till Duchamp. Installationen utgör även scenografin för den performance som är en del av verket.

I sitt konstnärskap lyfter Jimmy Robert frågor kring representation, identitet och genus – ofta med avstamp i en konst- eller museikontext. Med subtil humor, melankoli och queerness tar konstnären sig an dessa komplexa ämnen genom ett fragmenterat och öppet formspråk. Verken, där inte minst kroppen blir ett konceptuellt verktyg, tillåts fungera både som självständiga entiteter och som beståndsdelar i ett större historiskt nätverk.

Kilde: Moderna Museet Malmö

Moderna Museet Malmö

Ola Billgrens plats 2-4
SE-211 29 Malmö

Tilgængelighed:

Niveaufri adgang - ja

Handicaptoilet - ja
Gratis for ledsager - ja

Tirs-søn 11-17
Tors 11-19

Voksen: 150 Kr.
Studerende & pensionister: 120 Kr.

Kontakt

+46 852023500

Jimmy Robert: Asymetrical Grammar
1 apr 20233 sep 2023

Del

'Jimmy Robert: Asymetrical Grammar'

Facebook