Ismar Cirkinagic: Ocean Europe
4 jun 20164 sep 2016

Anbefalet under Det skal du se! i uge 22

Ismar Cirkinagics Ocean Europe rammer lige ned i den aktuelle debat om det europæiske samarbejde, når alle Europas flag mister deres distinkte kendetegn og omskabes til overraskende nonfigurative værker i store, serielle formater, der fylder hele museets ene udstillingssal. Gennem en med kunstnerens egne ord næsten ‘mystisk’ fotografisk proces dekonstruerer han det selvoptagede og indadskuende Europa, symboliseret i de europæiske landes flag, som han genskaber som universelle, tidløse billeder. Målet er at frembringe en ‘oceanisk’ følelse – en intens oplevelse, hvor hver enkelt museumgæst kan opnå fornemmelsen af at blive forbundet med verden på ny.

Pressefoto
Pressefoto

Udgangspunktet for de enkelte værker er fotografier af de europæiske landes flag, som kunstneren har ma- nipuleret og bearbejdet elektronisk i en form for ’kamera-frit fotografi’. Han har udregnet den procentdel, som hver farve udgør i flaget. Derefter har han blandet farverne i et nøjagtigt måleforhold, hvorved der er opstået en række monokrome billeder, som er defineret af hver farves procentvise repræsentation i de enkelte flag. Der er på den måde tale om uidentificerbare, men dog nøjagtige kopier, hvori Ismar Cirkinagic ikke alene har ’befriet’ flagene for deres form- og designmæssige karakteristika, men også fra deres historiske, geografiske og nationalt forudbestemte kontekster og associationer. Flagene har på den måde mistet deres subjektive prædestination og er blevet en del af en apolitisk, universel virkelighed.

I udstillingen er ’flagene’ ikke ordnet efter en geografisk logik eller et strategisk, magtmæssigt hierarki. Nu udgør de i stedet en universel farvepalet i et integreret flow. Udstillingen lægger sig derved ikke alene i forlængelse af en formel, nonfigurativ og konceptuel tradition i kunsthistorien, hvor farven i sig selv fungerer som værkets umiddelbare indhold. Den adresserer også Europa som et geopolitisk rum. Projektet rejser nemlig grundlæggende spørgsmål om, hvordan vi tillægger fænomener og udtryk betydninger, og om hvordan, national identifikation og identitet opstår. Med udgangspunkt i den tiltagende pessimisme og nationalisme, som aktuelt præger Europa, peger projektet med en anarkistisk undertone på nødvendigheden af at åbne et nyt muligheds- og betydningsrum – et rum, hvori den struktur, flaget som symbol repræsenterer, nemlig Nationalstaten, gentænkes og sættes til debat.

Uden at forstyrre flowet i farvepaletten trækkes tre værker ud af den samlede installation og integreres i særudstillingen Tranzart, som museet præsenterer sideløbende med Ocean Europe. Med dette projekt omsættes metoden af samme navn, som Esbjerg Kunstmuseum har udviklet sammen med Syddansk Musikkonservatorium, for første gang til et interaktivt udstillingsformat. Ved at forene musik/lyd og billedkunst får publikum bl.a. mulighed for at eksperimentere med fortolkningen af forskellige værker ved at give deres kunstoplevelser musikalsk form. Men hvordan lyder en monokrom farve? Har den en klang? Betyder den noget? Og hvad sker der med oplevelsen – og fortolkningen når det går op for udstillingsgæsterne, at der bag farverne gemmer sig fx Cyperns, Danmarks eller Vatikanstatens flag? Lyder farverne anderledes nu – og har de mon fået nye betydninger?

Kilde: Esbjerg Kunstmuseum

Esbjerg Kunstmuseum

Havnegade 20
6700 Esbjerg

Tirs-søn 10-16

Entré til udstillinger

Kontakt

+45 75130211

Ismar Cirkinagic: Ocean Europe
4 jun 20164 sep 2016

Del

'Ismar Cirkinagic: Ocean Europe'

Facebook