Frisk Flugt klipper i Blød By
7 sep 201730 okt 2017

Alle er velkomne til reception for arkivets fjerde fremvisning, der består af en serie kollager skabt af kollektivet Frisk Flugt ud fra de første 19 numre af arkitekturtidsskriftet Blød By – Blad om bolig-, miljø- og planlægningsproblemer (1978-1982). Fremvisningen er tilgængelig til og med torsdag d. 30. oktober.

Hospital Prison University Archive’s fjerde fremvisning er udviklet i samarbejde med Frisk Flugt (Tina Helen og Ask Katzeff), som over de sidste 3-4 år har udgivet fire udgaver af tidsskriftet Frisk Flugt, som er et smukt udført zine, der kombinerer tekst og billeder i et sammenhængende hele. Deres udgangspunkt er ideen om flugt som politisk og æstetisk modstandsform.

Frisk Flugt klipper i Blød By. Pressefoto

Sidste år siden fandt jeg en kassette med de første 19 numre af Blød By. Jeg har inviteret Frisk Flugt til at læse Blød By – og klippe i Blød By – og producere kollager og nye brudlinjer ud fra det historiske materiale. Tanken er at en ny udgave af Frisk Flugt skal produceres over de to måneder som udstillingen varer. Det nye blad produceres i samarbejde med KLD Repro.

Udstillingens fokus bliver bypolitisk og spørgsmålet er, hvad der skete for utopien om den bløde by. Den periode hvor Blød By 1-19 blev udgivet var en meget konfliktfyldt tid. Specielt her på Nørrebro, med kampen om Byggeren i 1980 og rydningen af Allotria i 1982. Nu virker det som den eneste utopi for byen er det neoliberale eventyrland, hvor socialt liv med glæde bliver kapitaliseret gennem AirBnB, GoMore og så videre. Samtidigt hænger politiets helikoptere lavt over Nørrebro for at holde øje med den kriminelle klasse. Det er vores intention, at arkivets fjerde fremvisning skal være udgangspunktet for en fornyet kritik af den forstenede by (i radioen og på gaden).

Hospital Prison University Archive er et arkiv uden samling. Dets virke bygger på arkiviske processer, men afviser samlingens frosne orden. Processen består af indgående undersøgelser af de aktuelle kunstgenstandes materielle karakter, samt en analyse af mulige og umulige betydninger og sociale konsekvenser. Hospital Prison University Archive er også et radio-studie. Det kan findes i et kontorlokale på Nørrebro, men samtaler vil være tilgængelige på arkivets radiostation Hospital Prison University Radio, der løbende vil præsentere samtaler, overvejelser og oplæsninger med tilknytning til den gældende fremvisning.

Hospital Prison University Archive findes i et kontorlokale på 1. sal i min andelsboligforening og har åbent hver torsdag kl. 15-18. Hospital Prison University Radio kører dag og nat på hospitalprisonuniversity.net

Kilde: Hospital Prison University Archive

Hospital Prison University Archive

Læssøesgade 3, 1. sal
2200 København N

Tor kl 15-18 og kl 20-22

Fri entré

Frisk Flugt klipper i Blød By
7 sep 201730 okt 2017

Del

'Frisk Flugt klipper i Blød By'

Facebook