Forestillinger: Gertrud Alfredsson & Anna Brag
27 okt 20168 jan 2017

C-salen

Kapitel I (Prolog)
Lördagen den 12 november
Föreställningen om föreställningen som ett linjärt förlopp som tar plats på en scen. Om tid och händelseförlopp, tankemönster och orsakssammanhang.
Föreställa, framställa, utställa.
Workshop med Gertrud Alfredsson och Anna Brag

Kapitel II
Onsdagen den 30 november
Föreställningen om det fria ordet
Tala är silver, men tiga är guld. Ett brandtal.
Performance med Gertrud Alfredsson och Anna Brag

Föreställningar är ett gemensamt projekt av Gertrud Alfredsson och Anna Brag om våra föreställningar kring olika vardagsfenomen. Centralt för projektet är teckning i utvidgad mening, som används för att synliggöra vardagen och som utgångspunkt för att skapa rumsliga berättelser. Teckningens flexibilitet och enkelhet används för att bryta ner, bygga upp och omvärdera föreställningar och tolkningar av vår tid, språket och de möjligheter vi har att gestalta våra liv och oss själva.

Titeln anspelar på den franske filosofen Foucaults begrepp “eventualization”, som innebär att vardagsverkligheten synliggörs genom att den lyfts upp till ett ”event” eller en ”föreställning”. Alfredsson och Brag utforskar hur en utställning kan fungera som rum åt ”Föreställningar” genom att skapa rumsliga helheter, ett slags scenografiskt uttryck som inbegriper både rum, tid och rörelse, och ljud. De kommer att under projektets gång skapa rum för ett antal ”Föreställningar” samt en bok. Det innehållsmässiga kommer att utvecklas tillsammans med formen allt eftersom processen fortgår. Teckning – som projektion, animation, i bokform eller på papper – är projektets ryggrad. Teckningens fysiska format är mycket formbart och samma bilder kan figurera i olika format.

Gertrud Alfredsson och Anna Brag:Föreställningar, 2016. Pressefoto
Gertrud Alfredsson och Anna Brag: Föreställningar, 2016. Pressefoto

Projektet Föreställningar startar på Malmö Konsthall och kommer att utgöras av en serie utställningar, workshops samt en bok. Det kommer att genomföras stegvis, kapitel för kapitel, föreställning för föreställning. Resultaten av varje workshop kommer att inkorporeras på olika sätt i projektet. Boken, som fungerar som ett arkiv, är tänkt att växa fram i delar över tid, för att sammanställas och publiceras i sin slutgiltiga form i början av 2019.

Gertrud Alfredsson och Anna Brag har under 25 år följt och inspirerats av varandras konstnärskap. Trots att båda inspireras av det som omger oss i vardagen och har teckningen som en gemensam utgångspunkt är deras uttryck väldigt olika. Mötet dem emellan blir i Föreställningar till ett intressant korsbefruktande av uttryck och tankebanor.

Välkommen till vernissage onsdagen den 26.10 kl. 18–21.

Anna Brag är född 1965 i Karlskrona och utbildad på Nordiska konstskolan i Karleby, Finland 1986-88 och vid Statens Kunstakademi i Oslo 1988-92. Hon har ställt ut i Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge, Tyskland, Ryssland mm. Hon har även utfört ett antal offentliga verk runt om i Sverige. Sedan 2011 är Anna Brag lektor i fri konst på Malmö högskola.

Gertrud Alfredsson är född 1965 i Uddevalla och utbildad vid KV:s konstskola Göteborg 1980 – 81 och vid Konstskolan Forum, Malmö 1983 -88. Hon har ställt ut Sverige, Danmark, Norge, Finland, Venedig och New York. Hon har arbetat som konstpedagog på Dunkers kulturhus. Driver Kulturföreningen Artpit sedan 1995. Arbetar med skapande skola i Ängelholm sedan 2012. I höst utvecklingsledare för konstprofilen på Wiselgrens skolan i Helsingborg.

Kilde: Malmö Konsthall

Malmö Konsthall

S:t Johannesgatan 7
SE-205 80 Malmö

Tilgængelighed:

Niveaufri adgang - ja

Handicaptoilet - ja
Gratis for ledsager - ja

Tirs-søn 11-17
Ons 11-19

Gratis entré

Kontakt

+46 (0)40 34 60 00

Forestillinger: Gertrud Alfredsson & Anna Brag
27 okt 20168 jan 2017

Del

'Forestillinger: Gertrud Alfredsson & Anna Brag'

Facebook