Erik A. Frandsen: Dissociation
3 maj 20241 jun 2024

Erik A. Frandsen: On Architecture VI, 2024. Foto: Hans Alf Gallery.

Betalt indhold

Pressemeddelelse:

Ordet dissociation betyder “opløsning” eller ”spaltning”. I psykologien betegner dissociation det fænomen, at hjernen i mødet med ekstreme, livstruende begivenheder opdeler og udgrænser sanseindtryk for at fjerne opmærksomheden fra det som opleves som farligt, sådan at mennesket er i stand til at håndtere den angst, der følger med. I en vis forstand kan man sige, at dissociation er antonymet til association. Hvor hjernen ved at associere drager forbindelser mellem tilsyneladende væsensforskellige indtryk, erindringer og forestillinger, fungerer dissociation stik modsat: Det er en afkoblingsproces, hvor sammenhængen mellem begreber, indtryk, erindringer osv. udviskes.

I Erik A. Frandsens tilfælde er begrebet ”Dissociation” ekstra interessant, al den stund at han altid har været ”associationsmaler” par excellence. Især i de senere år har Frandsens værker været karakteriseret af en næsten collageagtig associationsleg, hvor alverdens indtryk og sansninger uvilkårligt sidestilles i billedfladen og skaber nye sammenhænge og tankeveje. På den måde kan udstillingens titel både forstås ironisk, fordi Frandsens værker alt andet lige oftest er eksponent for det stik modsatte, og som en fordring fra maleren til sig selv: Du skal afkoble, du skal opløse, du skal udgrænse. Hvorvidt denne fordring så har sat sig igennem, må det være op til den enkelte at bedømme.

Dette indhold er produceret i samarbejde med et udstillingssted som en del af udstillingstedets Artguide-abonnement hos kunsten.nu.
Kunsten.nus uafhængige redaktion har intet at gøre med indholdet.

Hans Alf Gallery

Holbergsgade 8
1057 København K

Tilgængelighed:
Niveaufri adgang – nej
Handicaptoilet – nej
Gratis for ledsager – ja

tirs-fre: 12-18
lør: 12-15 og efter aftale.

Gratis entré

Kontakt

+45 25 75 10 57

Erik A. Frandsen: Dissociation
3 maj 20241 jun 2024

Del

'Erik A. Frandsen: Dissociation'

Facebook