Ellis Achong Karker: AROUND A SUN
3 maj 202430 jun 2024

Ellis Achong Karker: AROUND A SUN. Pressefoto.

Betalt indhold

Pressemeddelelse:

august 2021 udførte kunstneren Ellis Achong Karker en maraton performance på 42,2 kilometer, på Østerbro Stadions løbebane. For hver omgang gentog kunstneren ordet »Igen« foran et kamera.

Maratonet er sidenhen blevet til et videoværk, med titlen Ups & Downs Around a Sun – Again, som for første gang vises i Achong Karkers soloudstilling på Skjold Contemporary, der ligger i rammerne af omklædningsrummet på Østerbro Stadion.

Around a Sun reflekterer over afstand, barndomsminder og sorgprocesser. I udstillingens lydværk, som omslutter udstillingen rives vi væk fra jorden og op til solen og helt ud i universet til satellitten Voyager – det fjerneste menneskeskabte objekt fra jorden. her får vi for en stund lov til at dvæle, før vi igen hives ned på jorden – ind i os selv og tilbage til mindet om en svunden barndom.

I de cykliske repetitive ord »Igen«, »Igen«, »Igen«, som gentages i videoværket Ups & Downs Around a Sun – Again opløses lineær tid, for i stedet at huske os på, at vi bevæger os fra én tilstand til en anden

»Igen«

»Igen«

»Igen«

Udstillingen åbner to dage før Copenhagen Marathon 2024.

Støttet af Statens Kunstfond

 

AROUND A SUN

In August 2021, the artist Ellis Achong Karker performed a marathon on the track of Østerbro Stadion covering a distance of 42.2 kilometers. For each lap, the artist repeated the word “Again” in front of a camera.

The marathon has since become a video work titled “Ups & Downs Around a Sun – Again,” which is being shown for the first time in Achong Karker’s solo exhibition at Skjold Contemporary, located within the confines of the changing rooms at Østerbro Stadion.

Around a Sun reflects on distance, childhood memories, and processes of grief.

In the exhibition’s sound work, which envelops the space, we are torn away from the Earth and up to the sun and out into the universe to the Voyager satellite – the farthest human-made object from Earth. Here, we are allowed to linger for a while before being pulled back down to Earth – into ourselves and back to the memory of a lost childhood.

In the cyclical repetitive words “Again,” “Again,” “Again,” repeated in the video work “Ups & Downs Around a Sun – Again,” linear time dissolves, reminding us instead that we move from one state to another.

“Again”

“Again”

“Again”

The exhibition opens two days before the Copenhagen Marathon 2024.

Supported by the Danish Arts Foundation.

Dette indhold er produceret i samarbejde med et udstillingssted som en del af udstillingstedets Artguide-abonnement hos kunsten.nu.
Kunsten.nus uafhængige redaktion har intet at gøre med indholdet.

Skjold Contemporary

Boldklubben Skjold
Per Henrik Lings Allé 10
2100 København Ø

Tilgængelighed:

Niveaufri adgang - nej

Handicaptoilet - nej
Gratis for ledsager - ja

Hverdage 11-17
onsdag lukket

Gratis entré

Ellis Achong Karker: AROUND A SUN
3 maj 202430 jun 2024

Del

'Ellis Achong Karker: AROUND A SUN'

Facebook