Efter naturen
12 okt 202318 aug 2024

Hvilende nymfe – Nøgen kvinde ved en skovsø, J.J. Henner © Ny Carlsberg Glyptotek

Betalt indhold

Pressemeddelelse:

Hvad har ældre landskabsmalerier at gøre med den naturkrise, vi står over for i dag? Forfatter Josefine Klougart undersøger menneskets forhold til naturen gennem Glyptotekets samling af franske og danske landskabsmalerier. Efter naturen er et nyt eksperimenterende udstillingsformat, der udfolder sig som et tredimensionelt essay i litteratur, kunst og scenografi.

”Naturen findes ikke længere. Den vilde, af mennesker uberørte, utæmmede natur er for længst historie.” Sådan skriver forfatter Josefine Klougart i sit essay Efter naturen, som tager afsæt i Glyptotekets samling af danske og franske malerier. Museet har inviteret en af samtidslitteraturens markante stemmer til at kuratere Glyptotekets efterårsudstilling.

12. oktober 2023 åbner udstillingen af samme navn, baseret på forfatterens essay, der går i dialog med Glyptotekets landskabsmalerier i et sanseligt udstillingsdesign iscenesat af scenograferne Vang Stensgaard. Efter naturen præsenterer mesterværker fra Glyptotekets samling af franske og danske kunstnere, herunder Edgar Degas, Paul Cézanne, Paul Gauguin, Claude Monet, Vincent van Gogh, Christian Købke, C.W. Eckersberg og J. Th. Lundbye.

I januar 2023 begyndte Josefine Klougart arbejdet med essayet og udstillingen. Det blev en personlig tour de force gennem den kunsthistorie, som værkerne repræsenterer. Josefine Klougart fik adgang til museets magasiner og moderne samling og skrev om de malerier og skulpturer, der gjorde størst indtryk på hende. Den tekst, der opstod, blev til et længere essay med titlen Efter naturen, et essay som udstillingen folder ud som syv kapitler i syv forskellige rum.

Samlingens bæredygtige potentiale
Efter naturen udgør et eksperimenterende og bæredygtigt udstillingsformat, der kombinerer litteratur med kunst og scenografi. Med udstillingen ønsker Glyptoteket at formidle og være medskaber af ny erkendelse og nye fortællinger i den aktuelle samfundsdebat.

”Glyptoteket arbejder med at blive et mere bæredygtigt museum. I udstillingssammenhæng vil vi fokusere på museets egne samlinger, der i sig selv er i verdensklasse. Derfor har vi givet os selv det benspænd, at udstillingen kun må præsentere værker fra vores egen samling. Det er med til at reducere antallet af internationale lån af værker og dyre kunsttransporter. Samtidig har det været kilde til en stor kreativ energi, da det har skabt et helt nyt udstillingsformat, hvor ord og billeder sammen former et nyt tværæstetisk og sanseligt værk,” siger Gertrud Hvidberg-Hansen, direktør for Glyptoteket.

Menneskets natursyn gennem kunsten
Josefine Klougart stiller skarpt på forholdet mellem mennesket, naturen og kunsten. Med udgangspunkt i erkendelsen af, at den vilde uberørte natur ikke længere eksisterer, udforsker hun kunsten som et sted, hvor naturens formdannende processer kan opstå:

”De fleste af værkerne i udstillingen er skabt i perioden fra midten af 1800-tallet til midten af 1900-tallet. Det er en tid præget af store omvæltninger. Mens industrialiseringen forandrer de ydre landskaber, bringes kunst og litteratur med det moderne gennembrud ind i et helt nyt paradigme. Mens kunstnerne malede naturen, forsvandt den; men kun for at genopstå som en radikalt formskabende kraft i kunsten, der nu frem for alt skal være levende. Med både teksten og udstillingen er det mit håb at åbne for en æstetisk frem for en intellektuel tænkning af kunsten.”

Glyptotekets samlinger i nyt perspektiv
Efter naturen repræsenterer den første større udstilling på Glyptoteket, der fokuserer på landskabet som motiv og genre i fransk og dansk kunst. Udstillingen er motiveret af den aktuelle klima- og biodiversitetskrise, og sigter efter at bringe nye perspektiver ind i en debat, der ofte fokuserer på menneskets udnyttelse eller instrumentalisering af naturen.

Udstillingen Efter naturen ledsages af en essayudgivelse af Josefine Klougart med samme titel.
”Det er essayets og udstillingens grundtanke, at kunsten som den formskabende praksis den er, ikke trækker et skel mellem mennesket og naturen, men derimod indskriver og afslører os som en del af naturen, en del af det lysende netværk af liv,” siger Josefine Klougart.

Både udstilling og essay udgør en gen- og nærlæsning af malerier, skulpturer og tekster af andre kunstnere og forfattere som blandt andre J.P. Jacobsen, Marcel Proust, Olivia Levison og Virginia Wolf. Disse beskrivelser og analyser er udgangspunktet for Josefine Klougarts betragtninger over grundlagsspørgsmålet om, hvad det er for en særlig erkendelsesform, kunsten repræsenterer. Og derudover hvilket potentiale kunsten og æstetikken har i en verden, hvor naturen definitivt er ved at bryde sammen.

Dette indhold er produceret i samarbejde med et udstillingssted som en del af udstillingstedets Artguide-abonnement hos kunsten.nu.
Kunsten.nus uafhængige redaktion har intet at gøre med indholdet.

Glyptoteket

Dantes Plads 7
1556 København V

Tilgængelighed:

Niveaufri adgang - nej, men lifter og elevator til de fleste udstillinger
Handicaptoilet - ja
Gratis for ledsager - ja

Tirs-søn 10-17
Tors 10-21

Pris voksen: 125 kr.
Pris u. 27/stud.: 95 kr.

Kontakt

+45 33418141

Efter naturen
12 okt 202318 aug 2024

Del

'Efter naturen'

Facebook