Detta är inte en groda
21 jun 202313 aug 2023

Pressefoto, Malmö Konsthall.

Pressemeddelelse:

Tio personer från Annexet DV och tre LSS-boenden i Malmö har under mars månad arbetat med konstnären Max Avasoo. Det har varit sex träffar plus ett uppsökande besök inför uppstarten samt ett utställningsmöte. Alla har arbetat fritt utifrån sina egna idéer. Resultatet är en blandning av kolteckning, schablon-spray, akrylmåleri och teckning. Max har förberett plywoodskivor i tre olika storlekar som deltagarna har arbetat på. Av verken på skivorna har vi gjort ett urval och det är dessa ni ser i utställningen.

Konstlyftet 2.0 är en vidareutveckling av en tidigare verksamhet på Malmö Konsthall, som nu sker i samarbete med Funktionsstödsförvaltningen i Malmö Stad och MKB Fastighets AB.

Konstlyftet 2.0 innefattar även ett gestaltningsuppdrag som invigs under hösten på Limhamns Sjöläge. Sex deltagare från fyra olika LSS-boenden arbetar med ett offentligt konstverk under handledning av konstnär Jamila Drott. Gestaltningsuppdraget är det tredje i sitt slag. I november 2021 invigdes tre konstverk i kvarteret Trevnaden på Sofielund och i november 2022 invigdes 13 konstverk på Bellevuegården.

Malmö Konsthall

S:t Johannesgatan 7
SE-205 80 Malmö

Tilgængelighed:

Niveaufri adgang - ja

Handicaptoilet - ja
Gratis for ledsager - ja

Tirs-søn 11-17
Ons 11-19

Gratis entré

Kontakt

+46 (0)40 34 60 00

Detta är inte en groda
21 jun 202313 aug 2023

Del

'Detta är inte en groda'

Facebook