DET NÆRE DET SÆRE DET SMUKKE DET STORE
26 jan 20244 feb 2024

Lars Worm, Den trætte Vandrer + Sur Ånd I + Sur Ånd II + hylde. 45 x 61 cm. Bronze, træ, akrylmaling.

Betalt indhold

Pressemeddelelse:

Seks kunstnere, der hver på sin måde udfolder et poetisk, spirituelt, skævt eller undrende blik på verden, viser værker i en tæt ophængning. Et fokus på materialitet, farve og stoflighed karakteriserer de deltagende kunstneres praksis.

Oplev Jørgen Carlo Larsens re-debut som maler, Else Ploug Isaksens afmalinger af sin fars lommetørklædesamling, Lars Worms poetiske undersøgelser af natur og folklore, Morten Tillitz´ tilskårne erindrings-assemblager i træ og pastos maling, Jon Erik Nyholms maleriske vej ind i den farlige romantik og Anette Højlunds pigmentmættede kosmiske syner.

I alt 60 værker.
Udstillingen er 1.sals første udstilling.

Lars Worms billedkunstneriske praksis breder sig over skulptur, objekt og maleri. Han arbejder med indholdet, materialerne og udtrykket i et varieret, bevidst hjemmegjort og fabulerende udtryk, som resulterer i, at værkerne fremstår organiske, stoflige og taktile. Worm søger i det hele taget at fastholde en slags eksistentiel – nærmest økologisk – bevidsthed og ånd i hele sit oeuvre, samtidig med at han eksperimenterer med at finde en poetisk præcision. Tit er der en vis finurlighed eller humor til stede, som gør, at hans værker kan virke underspillede eller være overrumplende.

Jørgen Carlo Larsen er optaget af uventede møder mellem genkendelige ting. I skulpturer, installationer og maleri fremprovokerer Larsen dén lille overraskelse, der gør, at vi ser tingene som de er, men på en ny måde. Som når vi står ved en byggeplads og pludselig ser, hvordan  plastikslanger, jordbunker og stilladser sammen danner billeder. Jørgen Carlo Larsen sorterer verden. Ikke for at få orden på den, men for at stimulere blikket og sansningen. Nøje valgte farver sættes f.eks. helt enkelt op med pensel på træplade og danner et møde mellem flader – en simpel vævning, en forskydning i rummet. Malerierne bliver på den måde nærværende og konkrete – i ordets egentlige betydning.

Jon Erik Nyholm skaber i sine værker et refleksivt rum, der etablerer en sanselig forbindelse til naturen som usynlig og resonerende energi. På samme tid er den en undersøgelse af de egenskaber og de iboende fortællinger, der er i de materialer, han primært arbejder med. Med afsæt i maleri, keramik og tryk, ofte i kombination med hinanden, søger han at åbne op for de udvekslinger og spændingsfelter, der opstår mellem medierne. De billedmæssige nedslag fremstår som biotoper og komplekse økologier fra imaginære områder, som både virker bekendte og fremmede.

Else Ploug Isaksen undersøger i sin praksis fragmenter og udsnit af virkeligheden. Tit har hendes værker personlige referencer, som hun bearbejder gennem fotografi og video eller gennem et malerisk, farvet eller tegnet udtryk. Dagligdags tilstande og ting – som f.eks. stof – bliver i Isaksens praksis til øjebliksbilleder og stemninger. Hun skaber en form for opgradering af det ordinære og kendte og lader hverdagens og erindringens stofligheder tale sit eget sprog. Hendes kunstnerisk udtryk viser hun ofte i sammenstillinger, som får installatorisk karakter. Processen fortsætter, knopskydninger af nye billeder og genstande kommer til og udvider eller forenkler fortællingen.

Morten Tillitz tager i sine værker udgangspunkt i det forhåndenværende. Nære, sete omgivelser og private situationer bliver til motiver, som indgår i en recirkulation i maleriobjekternes billeddannelse. Det serielle i Morten Tillitz ́ praksis spiller med. Hver sit objekt har hver sin lille  fortælling. Afskårne elementer fra gamle billeder sættes op på træplader og danner nye mønstre. Øjebliksbilleder omformes til fornemmelser af fragmenterede erindringer, som gennem billedobjektet fæstner sig i den fysiske verden. Vi får kun glimt af, hvad billedet af det levede liv gemmer.

Anette Højlund er maler og tegner. Hun er optaget af relationer mellem materialitet, natur og spiritualitet. Gennem abstraktioner og et konfronterende meditativt nærvær undersøger hun essentielle betingelser for vores væren i verden: jorden som grund og materiale, horisonten, stilhed, proces og bevægelse. Rene pigmenter, råt lærred og en kredsen omkring det gestiske maleri karakteriserer Anette Højlunds værker. I hendes ophængninger opstår ofte relationer mellem billederne og materialiteten i værkerne, der gør, at vi ikke ved om vi ser ned i et mikroskop eller ud i himmelrummet.

Dette indhold er produceret i samarbejde med et udstillingssted som en del af udstillingstedets Artguide-abonnement hos kunsten.nu.
Kunsten.nus uafhængige redaktion har intet at gøre med indholdet.

1. sal

Bjørnsonsvej 100, 1. sal
2500 Valby

Åbningstider i udstillingsperioderne:
Fredag 15-18 (fernisering)
Lørdage og søndage 13-17
Tirsdag-fredag 15-18

Kontakt

61 85 12 61

DET NÆRE DET SÆRE DET SMUKKE DET STORE
26 jan 20244 feb 2024

Del

'DET NÆRE DET SÆRE DET SMUKKE DET STORE'

Facebook