Charlotte Gyllenhammar – kastad/cast
17 nov 202028 feb 2021

Skissernas Museum presenterar kastad/cast – en separatutställning med Charlotte Gyllenhammars skulptur, fotografi och filmverk. Charlotte Gyllenhammars konst utforskar gränsen mellan det privata och det offentliga. Ofta rör den frågor som identitet och utsatthet, och villkoren för konstnärligt skapande.

Charlotte Gyllenhammar: kastad_cast, 2019. Foto: Per-Erik Adamsson.
Charlotte Gyllenhammar: kastad/cast, 2019. Foto: Per-Erik Adamsson.

Charlotte Gyllenhammar har gett sin utställning den mångtydiga titeln kastad/cast, där engelskans cast kan betyda både kasta och gjuta. Gjutprocessen har intresserat Gyllenhammar under lång tid och själva gjutformen dyker ibland upp i hennes konstnärskap som ett färdigt verk, så också i den här utställningen.

Ett centralt verk i utställningen på Skissernas Museum är filmen Cast där en kvinna våldsamt avgjuts genom att få gips kastad på sig. Till slut är hon täckt av gips och förvandlad till en skulptur. I utställningen återkommer den utstötta kvinnan från filmen, den förkastade, men nu som en skulptur på ett podium tillsammans med den uppochnedvända gjutformen, moderformen. Gyllenhammar intresserar sig för materialens förvandling och villkoren för konstnärens skapande; ateljén som rum och de processer som tilldrar sig där har varit föremål för flera av hennes verk.

Sedan ett av sina tidigaste verk, Dö för dig, 1993, har Gyllenhammar kastat om perspektiven. Den uppochnedvända eken som hon tillfälligt hängde över Drottninggatan i Stockholm förkroppsligade utsattheten även hos det kraftfullaste av träd. Bilderna av hängande kvinnor sedda underifrån ger på ett liknande sätt uttryck åt ett slags skörhet. Gyllenhammar balanserar på gränsen mellan det hemska och det vackra.

Ute i museets skulpturpark står Ute, Jätte, en fem meter hög skulptur av ett barn klädd i overall, skyddad från oväder men med begränsad rörelseförmåga och begränsat synfält. Att betrakta världen ur barnets synvinkel är ytterligare ett exempel på hur Gyllenhammar kastar om perspektiven för att undersöka villkoren för den mänskliga tillvaron.

Gyllenhammar har utfört flera verk i offentliga rum. I museets gallerigång visas parallellt med utställningen skisser och modeller till några av dem, exempelvis Mother (2014) och child (2016), som finns i Hyllie, Malmö.

Kilde: Skissernas Museum

Skissernas Museum

Finngatan 2
SE-223 62 Lund

Tir-ons 11-17, tor 11-21, fre 11-18
Lør-søn 12-17

Entré til udstillinger
Studerende og under 25 år: Gratis entré

Kontakt

+46 (0)46 222 72 83

Charlotte Gyllenhammar – kastad/cast
17 nov 202028 feb 2021

Del

'Charlotte Gyllenhammar – kastad/cast'

Facebook